Skyddsjakt på skarv har under senare år bedrivits i Vättern. Svenska insjöfiskares centralförbund har ansökt om förnyat tillstånd. I sin ansökan skriver man att skarven jagar i och runt redskap och orsakar bitskador på fisken där. Förbundet uppger att skyddsjakten har varit effektiv i och med att den lär skarven att hålla sig på avstånd från fiskeredskapen.

Länsstyrelsen Östergötlands tillstånd gäller licensierade yrkesfiskare – plus två medarbetare per yrkesfiskare – i den östgötska delen av Vättern.

Skarvarna får endast skjutas inom 300 meter från yrkesfiskarnas redskap samt inom 1 000 meter från platsen för utsättning av lax.

Det finns en rad andra förbehåll. Till exempel får ingen jakt bedrivas 1 april - 20 augusti närmare än 300 meter från öar med häckande skarv.

Tillståndet gäller till årets slut och har en övre gräns på 15 skarvar.

Länsstyrelsen anser den siffran vara tillräcklig eftersom bara fem skarvar sköts under fjolårets skyddsjakt.

Man motiverar sitt tillståndsgivande med att skarvbeståndet i Sverige är tillräckligt stort för att garantera artens överlevnad.