Saknar riskbedömning av bilar — hotas av vite

Hemtjänstpersonalen spenderar mycket tid i bil. Men kommunen har bristande koll på fordonens skick. Det menar Arbetsmiljöverket som nu hotar med vite.

Motala kommun 12 september 2019 08:00

Våren 2018 krävde Arbetsmiljöverket, efter en inspektion, att kommunen skulle förbättra kontrollen av de bilar som användes inom hemtjänsten. Myndigheten konstaterar att personalen spenderar mycket tid i sina arbetsfordon och anser att kommunen då måste göra riskbedömningar och ta fram handlingsplaner för hur trafiksäkra fordonen är och hur man anpassar efter förutsättningarna när personalen kör under tidspress samt i mörker och halka.

– Det finns nog rutiner för det här i dag, men kanske inte så tydligt som det borde, säger biträdande socialdirektör Margareta Cederberg.

Vilken bedömning gör ni av hur trafiksäkra fordonen är?

– Våra fordon genomgår service och besiktning som alla fordon i Sverige gör. Jag utgår ifrån att de fordon som vi använder är trafiksäkra. Dessutom har vi hyfsat nya fordon. Vi skulle ju vara illa ute om vi körde runt med trafikfarliga fordon, säger Margareta Cederberg.

När det gäller att köra i mörker, halka och under tidspress förklarar Margareta Cederberg att det redan i dag görs flera anpassningar. En sådan handlar om att man vid inköp av bilar kan ställa krav på exempelvis fyrhjulsdrift, högre bilar, alkolås och extra ljus. Hon förklarar också att det i planeringsverktyget som hemtjänsten använder finns inställningar för vinterväglag som då korrigerar restiderna för medarbetarna.

Sedan inspektionen förra våren har kommunen och Arbetsmiljöverket haft en diskussion om riskbedömningarna. När myndigheten i våras, ett år efter sin första inspektion, gjorde återbesök kunde kommunen inte visa några färdiga dokument. Svaret från kommunen var då att man förbättrat sin interna information och tillsatt en arbetsgrupp som ska titta vidare på frågan.

– Den arbetsgruppen ska träffas den 1 oktober och påbörja en kartläggning av våra fordon, göra riskbedömningar och ta fram dokument, säger Margareta Cederberg.

Delar av redovisningen till Arbetsmiljöverket ligger enligt henne även på ett kommunövergripande plan. Arbetsmiljöverkets krav är dock att allt arbete är färdigt den 31 december. Det innebär ett uppskov med tre månader för kommunen. Samtidigt valde myndigheten dock att varna kommunen att om det datumet inte hålls riskerar man vite på 50 000 kronor.

– De ska vara klara med det till det datum som Arbetsmiljöverket krävt, säger Margareta Cederberg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa