Förslaget: Höjda avgifter på anläggningarna

Priserna på Motalas fritid- och idrottsanläggningar har inte förändrats på nästan tolv år. Nu vill kommunen höja taxorna för att de ska matcha dagens inflation.

Motala kommun 4 december 2019 18:30

Motalas kommunstyrelse valde att godkänna bildningsnämndens förslag på en avgiftshöjning för idrotts- och fritidsanläggningarna i kommunen. Anledningen till detta är att avgifterna inte justerats på nästan tolv år.

– De nya taxorna ska gälla från första januari, säger Kenneth Söderman (L), tjänstgörande ordförande i kommunstyrelsen.

 

De nya taxorna innebär höjningar av bland annat årshyror för idrottsföreningar, inträdesavgifter i simhallen och timavgifterna för flera anläggningar.

– Vi vill att bildningsnämnden ska höja avgiften enligt KPI (konsumentprisindex, reds anm). Så man inte väntar flera år och så blir det en stor höjning. Sen om de någon gång tycker att man ska ha en annorlunda höjning, ja då får de komma in till kommunfullmäktige med det. Men KPI-höjningen, den ska de göra själva om fullmäktige så beslutar, säger Kenneth Söderman.

 

Tycker ni att bildningsnämnden har haft dålig koll på sina taxor?

– Nej, men vi tycker att de i fortsättningen ska höja taxorna varje år utifrån inflationen. Det har varit så i flera år att man har höjt med några års mellanrum. Då blir det de här stora höjningarna, och vi vill undvika dessa hopp, säger Kenneth Söderman och lägger till:

– Det är naturligtvis jobbigt för föreningarna när det höjs så mycket.

 

Oppositionsrådet Elias Georges (S) håller med Kenneth Söderman i frågan. Georges förtydligar även att han lyfte en frågeställning på mötet som rörde hur och om förvaltningen hade fört dialog med föreningar som reagerat på att årshyran låg lite högt.

– Svaret var att de hade rättat till orättvisor med hjälp av den nya taxan för att sedan kompensera bidragsdelen till föreningen. Man har inte fått några signaler från föreningslivet ännu. Men det kändes viktigt att den dialogen hade förts, Elias Georges (S).

 

Även om förslaget gick igenom kommunstyrelsen för att sedan behandlas i kommunfullmäktige ställde sig Vänsterpartiet kritiska. I ett pressmeddelande skriver Vänsterpartiet att man föreslår att höjningen av avgifterna ska komma i mitten av nästa år istället för vid årsskiftet mellan 2019 och 2020.

– Det känns rimligt att föreningarna får tid på sig att hantera det här och att de har möjlighet att behandla det på sina årsmöten, säger Peter Karlberg (V), i pressmeddelandet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa