Beslutet: Bidraget till kvinnojouren sänks

Kvinnojouren har för mycket egna pengar. Det är ett skäl till att en oenig socialnämnd beslutat att ge verksamheten ett lägre bidrag än tidigare.

Socialnämnden var oeniga om bidrag till kvinnojouren.

Socialnämnden var oeniga om bidrag till kvinnojouren.

Foto: Arkiv/Anders Törnström

Motala kommun2019-10-18 18:00

Socialnämnden skulle redan vid förra nämndsmötet ha tagit beslut om ett nytt avtal med kvinnojouren, men beslutet sköts upp. Nu önskade jouren att ärendet skulle vänta en månad till, men politikerna tyckte att det var dags att gå till beslut.

Hur det beslutet skulle se ut var man dock inte överens om. Tre olika alternativ fanns. Solidariskt Motala tyckte att kvinnojouren skulle få 250 000 kronor per år i tre år, ett liknande avtal som det man haft tidigare.

– Vi vet inte om de kommer att få stöd via kommunstyrelsen som de fått tidigare och då tyckte vi att 250 000 kronor för vår del inte var en särskilt stor summa, säger Marianne Walter (S).

SD var av åsikten att kvinnojouren inte borde få några pengar alls. De motiverar det bland annat med att de inte anser att jouren har rätt värderingar då de exempelvis inte tillåter manliga medlemmar.

– Vi ser hellre att det finns en annan förening som tar hand om det här och framför allt att kommunen själva bedriver verksamheten, att kommunen är huvudorganisationen, säger Johnny Karlberg (SD).

Alliansen däremot hittade en medelväg. Det blev också deras förslag som vann vilket innebär att jouren får 100 000 kronor i ett år.

– Vi har tittat på nämndens ekonomi och menar att alla måste vara med och bidra till effektiviseringarna. Kvinnojouren gör ett bra arbete, men det är kommunen som har huvudansvaret för våldsutsatta kvinnor. Det är vi som har jouren, säger Maths Andersson (L), nämndens ordförande. 

Ett annat argument för Alliansen var att kvinnojouren har en relativt god ekonomi med tillgångar på nästan 900 000 kronor och en lägenhet som man inte hyrt ut.

– Vi väljer en ettårig lösning. Under den tiden pågår en nationell översyn av de här typen av avtal. Under det här året får jouren använda sina egna resurser för sin verksamhet, säger Maths Andersson.

Straffas jouren för att de har en god ekonomi?

– Ja, eller så kan man se det som att de fått för mycket bidrag innan. De har använt kommunala bidrag för att bygga upp sin egen ekonomi, säger Maths Andersson.

Argumentet att ge kvinnojouren pengar därför att de eventuellt inte skulle få ekonomiskt stöd på annat håll är inte godtagbart enligt Maths Andersson.

– Vi får se till vår situation. Vi kan inte gå in och borga för andra. Vi måste ta beslut utifrån våra grunder, säger han.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!