Oppositionsrådet Marie Morell (M) påpekar att problem med journalsystemet äventyrar patientsäkerheten. Oppositionen kräver nu politiskt ansvarstagande och begär information om händelsen.

– Som politiker är vi alltid ytterst ansvariga för att projekt av den här omfattningen har genomförts på ett så kvalitetssäkert sätt som möjligt. Därför kommer den här mycket allvarliga händelsen att kräva en tydlig analys och återrapportering även till oss i politiken, säger Marie Morell.

Hon påverkar att haveriet är mycket oroande:

– Jag är orolig för att det kan uppstå risker för våra patienter som kanske inte kan få vård i rätt tid, men det kan även handla om att inte komma åt exempelvis livsviktiga recept, säger Marie Morell.

Hon säger också att hon kommer att framföra kraven på information om vad som hänt och vad som kan göras för att undvika att det händer igen.

– Vi har ett möte redan på fredag där vi kommer att be om en första rapport, säger Marie Morell.

Regionrådet Mats Johansson (S) från majoriteten svarar så här på frågan om det politiska ansvaret:

Artikelbild

| Oppositionen. Marie Morell (M) kräver politiskt ansvar för Cosmic-haveriet.

– Vi har har tidigt ställt frågor om situationen, men också om vad vi som förtroendevalda kan göra i det här läget. Svaret är att det här är en verksamhetsnära, teknisk fråga som vi just nu inte kan påverka. Teknikerna arbetar med det här dygnet runt just nu.

Finns det något ni kunde ha gjort annorlunda inför uppdateringen?

Artikelbild

| Majoriteten. "Det här är en verksamhetsnära, teknisk fråga".

– Det finns andra landsting med samma system som gjort samma uppdatering utan att det har blivit så här, svarar Mats Johansson.

Vad är som händer egentligen?

Artikelbild

| Universitetssjukhuset i Linköping, södra entrén.

– Enligt den information jag har fått så går systemet ner i kapacitet när många användare går in. Vi hämtar kontinuerligt in information om hur arbetet med det här fortlöper.

Vilka följder får det?

– Vi tror att det får följder en tid framöver. En del journalanteckningar måste nu föras för hand, det betyder att de sedan måste föras in i systemet vilket förstås kommer att ta tid, säger Mats Johansson.

På tisdagseftermiddagen hålls en presskonferens med tjänstemän inom Region Östergötland, för att ge en bild av läget just nu. Vi sänder den live.

Läs mer: Längre patientbesök efter systemkaos

              "Inte sett problem med denna omfattning."

               Kaoset i vården: Lokal sjukhusledning på plats