Cancerfallen i länet fortsätter öka

Cancerfallen ökar i Östergötland. Framöver kan Artificiell intelligens (AI) bli viktig för behandlingen av cancer.

5 januari 2019 13:00

Antalet cancerfall fortsätter att öka i Östergötland. Stiftelsen Forska!Sverige skriver att 3 260 drabbats i länet 2017, det är 1 procent mer än 2016 och 37 procent mer än 2007. Stiftelsen hänvisar till siffror från Statistiska centralbyrån. De hänvisar också till Folkhälsomyndigheten och Cancerfonden som rapporterat att drygt 60 000 svenskar årligen drabbas av cancer. Antalet väntas öka till det dubbla 2040 om utvecklingen fortsätter. I framtiden spås Artificiell intelligens (AI) kunna bidra till cancerbehandlingen.

– Det finns en enorm potential till att AI kan hjälpa till i sjukvården. Men det är inga Hollywoodrobotar vi pratar om, utan AI är ett verktyg som kan ge beslutsstöd. AI kan vara extremt bra på väldefinierade smala uppgifter. Det ska vi definitivt använda det till. Men det ska fortfarande vara i ett sammanhang där läkare och experter tar de fullständiga besluten, säger Claes Lundström, Arenaledare för Analytic Imaging Diagnostics Arena (AIDA) i Linköping.

– AI kan hjälpa till på ett antal olika sätt, till exempel med att göra vårdflöderna mer effektiva. Vi behöver rikta resurser dit de gör mest nytta, där riskerna är störst. Idag har vi ganska trubbiga verktyg när det gäller att leta efter sjukdomar i förväg. AI kan hjälpa till att ta fram den riskanalysen, säger Lundström.

Enligt Lundström finns tekniken redan, men bristen på resurser begränsar AI.

– Den data som finns i sjukvårdssystemen om patienterna är inte så strukturerad. Systemen är inte gjorda för maskinernas analyser, säger Claes Lundström.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Carl Holmqvist