Kvarnen både brann och revs 2002

2002 försvann ett välkänt landmärke i Motala, Kvarn AB Motala Ström på Industrigatan, nära järnvägsstationen.

9 december 2018 10:30

Kvarnen byggdes 1920-21 och hade när den revs stått där i dryga 80 år. Men kvarnverksamheten tog slut långt tidigare, redan 1955.

Under åren den var igång maldes säd till mjöl som packades i påsar och säckar. Mjölet kördes ut med bilar, men lastades även på järnvägsvagnar för mer långväga transporter.

Gösta Cederin arbetade där från 1951 till stängningen 1955. Så här berättar han i en MVT-artikel från år 2000.

– Jag var en av två chaufförer. Ibland åkte vi långt, till Västergötland och ända upp emot Värmlandsgränsen.

Han minns att det var ett tiotal man som arbetade i produktionen.

– Men hur många tanter som jobbade i förpackningen kan jag inte säga.

Gösta berättar vidare att det fanns en del tekniska hjälpmedel, men att 50 kilo tunga mjölsäckar ofta fick lyftas och bäras för hand.

Han tror att anledningen till kvarnens nedläggning var att den köptes av Kalmar ångkvarn.

– Deras egen kvarn var modernare och mindre sliten, så driften flyttades dit.

På internetsidan mittmotala.nu förklarar Margareta Johansson kvarnens tillkomst.

"Före kraftverksbygget 1921 fanns flera vattendrivna mjölkvarnar längs Motala ström. De revs i slutet på 1910-talet, då de annars hade hamnat under vattenlinjen när strömmen skulle dämmas upp. För att ersätta dessa kvarnar byggdes Kvarn AB Motala Ström med eldriven och modern maskinell utrustning."

Efter att verksamheten upphört började byggnaden så småningom förfalla. På senare år fanns oro för att missbrukare, hemlösa och ungdomar använde kvarnen som tillhåll. I slutet av 1980-talet försökte Motala kommun få ägaren att åtgärda den. Efter 15 års turer, då egentligen inte mycket mer än hände än att ett staket sattes upp, tröttnade kommunen och utdömde i oktober 2001 ett vite på 100 000 kronor. Ägaren, Forsbäcks AB, beslutade att byggnaden skulle rivas. Så skedde också, med start 19 mars.

Men innan dess hann något annat hända. På eftermiddagen 10 mars bröt en stor brand ut i kvarnen. Släckningsarbetet måste ske utifrån eftersom invändiga golv och trappor bestod av trä.Thomas Samuelsson var brandkårens insatsledare.

– Byggnaden blev som en skorsten och vi var oroliga för gnistregn. Släckningen gick bra trots att vattenkanonen på en stegbil från Linköping gick sönder, säger han.

Insatsen försvårades av en pågående auktion i huset bredvid, med många parkerade bilar i området. Det fanns misstankar om att branden var anlagd, men det kunde inte bekräftas.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Rörby