Kommunen hoppas på villor i Bromma

Motala kommun vill att E-lux gamla friluftsområde ska bli ett attraktivt villaområde. Då behövs en anslutningsväg från riksväg 50.

2 mars 2016 10:30

2014 köpte Motala kommun E-lux gamla friluftsområde av Boröpannan. Redan då var förhoppningen att området skulle bli platsen för ett nytt villaområde i ett attraktivt sjönära läge. Men sedan dess har arbetet gått långsamt. Det stora problemet som först måste lösas är att se hur man ska kunna komma till området.

– Vi diskuterar med Trafikverket hur man ska lösa det med en anslutningsväg från riksväg 50, säger kommunalråd Camilla Egberth (S).

Prioriterad väg

I dag är området dessutom bara planlagt för fritidshus vilket innebär att det måste göras en ny detaljplan. Men först på att-göra-listan är alltså vägdiskussionerna med Trafikverket, som är i slutfasen av sin studie kring området av hela norra Motalas nätverk av vägar. Det innefattar utfarterna från Metallvägen, Kolmetorpsvägen, Smedsbykorset och Bromma gård till rv50. Peter Linnskog, samhällsplanerare på Trafikverket region Öst, säger att man vill utveckla området och att man vill hitta en slutgiltig lösning. Trafikverket är måna om de statliga vägarna och vill inte tillåta anslutningar till dem hur som helst och rv50 räknas som en prioriterad väg som ska ha vajerräcken på hela sträckan enligt ett nationellt vägplan.

Överens om åtgärder

Trafikverket har sin vision klar.

– Vi vill ha en ny typ av trafikplats (en ny typ av vägkorsning, reds anm.) som knyter ihop de här områdena och vi är rätt så överens med Motala kommun om åtgärder. Vem som ska bekosta vad är en intressant frågeställning och vår grundinställning är att om någon vill exploatera området och ansluta sig till riksvägen får bekosta det själv, säger Peter Linnskog.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Sanna Torvinen Lina Handberg