Inom loppet av två timmar fick RTÖG (Räddningstjänsten Östra Götaland) under tisdagskvällen rycka ut på två larm om brand i det fria. I båda fallen rörde det sig om kontrollerade bränder som trots det inte var tillåtna.

Utanför Linköping handlade det om en brand i en grusgrop där den som skötte elden inte anmält i förväg. Från räddningstjänstens sida uppmanar man östgötarna att alltid anmäla eldningar till räddningstjänsten.

Lite senare fick räddningstjänsten göra en utryckning till Kolmården efter att en inringare känt sig orolig över en eldning som grannen genomförde.

Här fick RTÖG avbryta eldningen då det inte är tillåtet att elda inom detaljplanerat område inom Norrköpings kommun under maj månad.

– Eldaren förstod att det inte var okej, konstaterar Anders Finn, inre befäl vid RTÖG.

Räddningstjänsten vädjar nu till alla om att avstå från all eldning, utöver grillning i avsedd anläggning/utrustning, med anledning av att det råder stor brandrisk i skog och mark.

– Med tanke på hur torrt det är just nu tror jag det kommer beslut om totalt eldningsförbud i våra kommuner inom kort, säger Anders Finn.

Redan nu råder det eldningsförbud på flera platser runtom i landet. Tidigare på tisdagen kom beslut om eldningsförbud i Göteborg och dess grannkommuner, samt i Jönköping och på Gotland.