Hälsofarligt damm i Plåtverkstan

Lokverkstan är stängd på grund av rasrisk. Nu ökar problemen i Plåtverkstan. Oro finns att bly- och kromdamm kan påverka hälsan för de som visas i lokalerna.

16 november 2016 20:00

När kommunen fick förfrågningar om utökad verksamhet i Plåtverkstan bestämde man, i enlighet med de planer som finns för Gamla Motala Verkstad, att genomföra en utredning av inomhusmiljön med fokus på damm och restpartiklar från industriverksamheten.

– Rapporten är inte jättetydlig, men den säger att man bör hålla Plåtverkstan stängd, säger fastighetschef Viktor Broomé.

Blodprover

Rapporten som kom för ungefär en månad sedan och visar att det finns bly och krom i dammet i lokalerna. Utifrån rekommendationerna från undersökningsföretaget har man valt att gå ut med information till de föreningar som finns i lokalen. För Bona folkhögskola som flyttat in mer av sin undervisning i Plåtverkstan innebär det dock större konsekvenser.

– Vi kommer att tillfälligt flytta dem till en annan lokal i närheten, säger Viktor Broomé.

Men eftersom personer från Bona vistats frekvent i lokalerna har man också beslutat om provtagning på elva personer för att se om de andats in dammat och om de riskerar hälsoeffekter.

– Vi måste titta ordentligt på det här. Vi vet inte alls om och i så fall hur mycket som de som vistats där andats in. Det kanske inte är något problem alls. Därför tar vi provet, säger Viktor Broomé.

Vad har kommunen för ansvar som fastighetsägare om någon blivit sjuk av dammet?

– Vi håller på att titta på det. Frågan är också vilket ansvar som kommunen fick när vi tog över byggnaden, säger Viktor Broomé.

Sanering?

Nästa vecka räknar man med att ha besked från provtagningarna. Utifrån det kommer man att avgöra om fler personer behöver testas och om lokalerna ska stängas helt. Provresultaten ligger också till grund för politiska beslut om sanering.

– Det finns metoder för sanering. Då dammsuger man varenda kvadratmeter. En preliminär prislapp ligger på 4-5 kanske 6-7 miljoner kronor. Vi pratar just nu internt om finansieringen. Ska man använda lokalerna framöver som man har planer på så måste de saneras, säger Viktor Broomé.

Lokverkstan

Problemen ska enbart gälla Plåtverkstan. När Lokverkstan ställdes iordning för kulturevenemang för ett antal år sedan gjordes en dammsanering.

Borde man inte funderat på dammet i Plåtverkstan då också?

– Jo, men är man efterklok så borde man kanske tittat på det här redan när kommunen tog över lokalerna på 70-talet och sanerat redan då, säger Viktor Broomé.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lina Handberg