De får extra ansvar i riksdagen

Elva av de sexton riksdagsledamöterna från Östergötland får ordinarie platser i något av riksdagens utskott.

2 oktober 2018 17:00

Det finns 15 utskott och de flesta frågor som läggs fram för riksdagen har först passerat och förberetts i ett av utskotten. Varje utskott har 17 ledamöter och det är lika oklar majoritet där som i riksdagen. I varje utskott har Alliansen sju ledamöter, de rödgröna sju och SD har tre.

Under tisdagen fastställde riksdagen vilka riksdagsledamöter som ska sitta i respektive utskott.

Av de 16 politiker som valts in på östgötabänken så får följande elva en roll som ordinarie ledamot:

Juno Blom (L), utbildningsutskottet,

Betty Malmberg (M) miljö- och jordbruksutskottet,

Magnus Oscarsson (KD) miljö- och jordbruksutskottet,

Rebecka Le Moine (MP) skatteutskottet,

Linda Westerlund Snecker (V) justitieutskottet,

Jonas Andersson (SD) kulturutskottet,

Markus Wiechel (SD) utrikesutskottet,

Johan Andersson (S) arbetsmarknadsutskottet,

Mattias Ottosson (S) försvarsutskottet,

Teresa Carvalho (S) socialförsäkringsutskottet,

Johan Löfstrand (S) civilutskottet.

Dessa namn kan dock komma att ändras beroende på vilken regering som bildas. Det eller de partier som får bilda regering behöver ministrar och dessa plockas ofta ur utskotten.

Utskotten beskrivs ibland som riksdagens motor eftersom det är där som förslagen till beslut formuleras. Dessa förslag läggs sedan fram i riksdagen för omröstning. Ett sammanträde i utskotten hålls bakom stängda dörrar – tanken med detta är att politikerna lättare ska kunna diskutera kompromisser med andra partier.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Per Olsson