Coronaviruset: Oroliga ringer till sjukvården

Utbrottet av coronaviruset i Italien har skapat högt tryck på sjukvården i Östergötland. Nu behövs mer personal och det är osäkert hur länge skyddsutrustningen räcker.

Sjukvården i Östergötland märker av en större oro bland befolkningen sedan coronaviruset började spridas i Italien. Det berättar Magnus Roberg, hygienöverläkare och biträdande smittskyddsläkare i Region Östergötland:

– Ja, närheten till Italien har påverkat nivån på oron påtagligt. De som ringer har i första hand varit i Italien men alla har inte symptom, en del har lite förkylningssymptom. 

Många östgötar vill ta prover vilket har skapat köer både till telefonrådgivning och på berörda mottagningar. 

– Nu håller vi på att öka kapaciteten både hos 1177 och till mottagningarna. Vi har inte känt effekterna av Iran än och där finns en påtaglig oro för folk som kommer hem därifrån. Där är en smittspridning kanske mer okontrollerad och okänd än i Italien, säger Magnus Roberg.

 

Region Östergötland inventerar nu tillgången på personal, skyddutrustning och lokaler. Allt för att se vilken beredskap man har vid ett eventuellt utbrott. Dessutom uppdateras de pandemiplaner som är gjorda i samband med influensa-larmen. 

– Än så länge ser det rätt skapligt ut. Det här är utrustning som används i alla länder så hur leverantörskedjorna och vilka lager som finns i världen är det som är svårt att ha koll på än så länge. 

Försöker ni öka på lagren?

– Ja, det pågår aktiviteter för att öka på så mycket det går. Sedan är det så att Italien suger upp marknaden snabbt nu. Vi har ett par veckors lager i alla fall.

Allmänheten kanske vill bunkra upp, vad tänker du kring det?

– Här har vi ett problemen generellt vid epidemier att folk förser sig själva i första hand. Risken är att det inte går till de som behöver det mest. Det är en risk i ett decentraliserat samhälle där var och en får köpa hur mycket de vill.

Hur orolig ska man vara om man inte har varit utomlands?

– Vi har än så länge garanterat ingen smittspridning i Sverige just nu. Vi har två enskilda importfall så än så länge är det lugnt i Sverige och i Norden.

 

Utrikesdepartementet avråder inte från resor till Italien, vad har du för råd till dem som vill kolla på Zlatan och fotboll i Milano i mars?

– Där smittspridningen pågår, typ Milano, skulle jag definitivt avråda ifrån att åka till. Däremot har skidorterna klarat sig.

Den 27 februari hade totalt 82 548 personer smittats av coronaviruset, 2800 hade avlidit (2 748 i Kina) varav 528 smittade fanns i Italien (14 dödsfall).

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa