Blir det eldningsförbud i Östergötland?

I nuläget är det inte aktuellt med ett eldningsförbud i länet. Men fortsätter torkan blir det snart verklighet.

18 juni 2019 15:00

I söndag infördes eldningsförbud i Stockholms län på grund av den höga värmen, som ökar riskerna för bränder i skog och mark.

Förra sommaren tog också Länsstyrelsen i Östergötland beslut om ett totalt eldningsförbud i länet, vilket även innefattade grillning på den egna tomten.

Ytterligare ett eldningsförbud i länet utfärdades dessutom mellan den 24 april och den 2 maj. Det fick till följd att inga valborgseldar kunde tändas.

Nu är det återigen höga temperaturer och oerhört torrt ute i markerna.

– Vi planerar inte eldningsförbud för dagen. Beroende på hur vädret utvecklas omprövas behovet av eldningsförbud, säger Håkan Dahm vid länsstyrelsen i Östergötland.

– Inför ett eldningsförbud sker samverkan med samtliga kommuner och räddningstjänster i länet och i dag (måndag) har det varit en avstämning om eventuellt eldningsförbud med Räddningstjänsten i Östergötland.

SMHI uppdaterar löpande en brandriskprognos och den ligger uppe på deras hemsida. Där kan man också läsa att SMHI varnar för att risken för bränder i skog och mark just nu är lokalt mycket stor eller extremt stor i de östra delarna av både Götaland och Svealand.

Ett effektivt verktyg i kampen mot skogs- och markbränder är brandflyget som administreras av Länsstyrelsen. Det är uppe i stort sett varje dag och spanar i nuläget.

Den som bryter mot ett eldningsförbud gör sig skyldig till brott och kan ställas till svars i enlighet med lagen om skydd mot olyckor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Thomas Möller