"Åtgärderna har inte gett tillräcklig effekt"

Ett rekordstort underskott i sjukvården. Den styrande koalitionens åtgärdspaket på rekordstora besparingar har inte gett effekt. Regionstyrelsens ordförande Kaisa Karro (S) ser liksom oppositionen allvarligt på det ekonomiska läget inom Region Östergötland.

30 januari 2019 17:25

– Nu, om inte tidigare, är det verkligen läge att agera. Vi ser att de åtgärdsprogram som redan är tagna ger viss effekt men inte tillräckligt. Det har heller inte gått så snabbt som vi har velat, säger Kaisa Karro.

Bokslutet som presenterades på onsdagen för ledamöterna i regionstyrelsen visade ett rekordstort underskott i sjukvården på över en halv miljard kronor. Regionens totala budget får ett minus på 305 miljoner kronor mot det budgeterade plusresultatet på 135 miljoner kronor. Detta trots att koalitionen, som består av S, MP, C och L, har tagit beslut om ett historiskt stort besparingspaket som ska spara 1,2 miljarder kronor de kommande tre åren, vilket vi tidigare har berättat om. Oppositionen pratar om ett stort misslyckande, men Kaisa Karro vill påminna om kvalitén i den östgötska sjukvården.

– Vårat fokus ligger på att invånarna i Östergötland ska få så bra vård med så hög tillgänglighet som möjligt. Det är något vi hela tiden måste sträva efter. Tittar vi på till exempel Dagens Medicins rankning som kom häromveckan så ser vi att US ligger i topp när det gäller tillgänglighet. Och Motala och Vrinnevi också finns med som goda resultat. Så samtidigt som vi har en ekonomisk utveckling som kräver mycket insatser så ser vi att det finns positiva resultat när det gäller tillgänglighet och en god medicinsk kvalitet i Östergötland.

Oppositionen säger att ni har misslyckats, vad säger du om det?

– Om oppositionen inte hade sagt att vi hade misslyckats så hade oppositionen inte gjort ett tillräckligt bra jobb som opposition. Men det är klart att ett underskott på 305 miljoner kronor inte är något som jag ser som positivt utan det är ett väldigt allvarligt läge. Det gäller att se framåt och vidta åtgärder som kan vända trenden.

Andra regioner har valt att höja skatten, kan det bli så även för östgötarna?

– Vår utgångspunkt är att det är skönt att det äntligen finns en regering på plats för vi ser också att man utifrån ett statligt perspektiv behöver ta ett ansvar utifrån statsbidrag. Sedan så kommer det ju inte täcka allt och där behöver vi titta på alla olika alternativ som finns. I finansplanen finns det tydliga mandat att titta både på omställning mot nära vård, hur vi organiserar vår organisation, hur vi ska jobba mer effektivt med administration. Sådana saker vill vi titta på först innan man kan hantera fråga om skatten.

Är ni helt emot en sådan idé?

– Alla idéer måste någon gång prövas men man kan inte bara prata om att höja skatten eller inte, man måste även prata om de andra frågorna också ur ett bredare perspektiv. Det viktigaste perspektivet för oss just nu är att titta på vilka lösningar vi kan använda oss av och vilka åtgärder vi kan göra för att regionen ska få en bättre ekonomi.

Kommer det inte ta väldigt lång tid innan åtgärderna får effekt?

– Det är nog både och. Delar av de åtgärderna skulle man nog kunna få effekt av på kort tid, men några saker är sådant som tar lite längre tid.

Vad kan ge effekt på kort sikt?

– Att man ser över organisationen är en sak och det arbete som görs med effektivisering av administration. Där har vi redan nu sett att det har gett stora resultat för hur man har jobbet med det centrum som jobbar vår vårdutveckling.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Annica Hesser