Sverige behöver satsning på solelparker

Det är dags för energiminister Anders Ygeman att skapa förutsättningar för solelparker, skriver representanter från Solelkommissionen.

Debatt 14 september 2021 07:58
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Globalt står solelparker för 60 procent av den solel som byggs, medan Sverige år 2020 endast nådde upp till 9 procent. De flesta är väldigt små och det finns bara solelparker i 20 av Sveriges 290 kommuner. Samtidigt är potentialen för solelparker i Sverige mycket stor genom att vi har gott om mark och har ett elnät i södra och mellersta Sverige som har kapacitet att ta emot stora mängder solel. Och vår solinstrålning är faktiskt helt ok, med dagens teknik räcker den till för att bygga solelparker utan något statligt stöd.

 

Under sommaren har DN gjort en granskning av Sveriges klimatmål, som visar att de är för låga för att nå upp till Parisavtalet. Nyligen kom även EU med nya höjda 2030 mål för förnybar energi. EU kommissionären för Energi lyfter fram att vi behöver gå från omställning av energisystemet till en revolution för att klara klimatneutralitet till 2050. Sverige ligger långt fram genom vattenkraften och den snabba utbyggnaden av vindkraft. Nu är det hög tid att även få igång en storskalig solelproduktion.

 

Den här sommaren har det återigen varit mycket höga elpriser i södra och mellersta Sverige. I juli var elpriset på elbörsen tre gånger så högt som förra året och vi har ännu ett år när elpriserna är högre på sommaren än på vintern. Det gör att en snabb utbyggnad av solelparker både är en del av lösningen på våra klimatutmaningar och för att öka tillgången på el sommartid. Vilket kommer att sänka elpriserna för både hushåll och företag. 

 

Solelkommissionen anser att det är viktigt att utbyggnaden av solelparker sker på ett hållbart sätt med hänsyn till andra markintressen. Det är därför avgörande att det tas fram en nationell strategi som anger riktlinjer för vilken mark som ska användas för solel. Det är också viktigt att ta med det faktum att mark som används till solelparker hålls öppen och kan användas till jordbruk när solelparken tjänat ut. Solelparkerna lånar bara marken och om de utformas på ett klokt sätt kan de öka den biologiska mångfalden och stödja ekosystemet lokalt.

 

Solelkommissionen vill att regeringen beslutar att:

● Ta fram en nationell strategi för en hållbar utbyggnad av solelparker.

● Anta ett nationellt mål på 30 TWh för solelparker.

● Göra solelparker till ett riksintresse.

 

Vi uppmanar därför energiminister Anders Ygeman att skapa förutsättningar för solelparker och därmed skicka en tydlig signal till både investerare och myndigheter att solelparker är del av Sveriges framtida energimix.


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Debatt: Östergötland riskerar kortslutas av höga elpriser

Ledare: En vargavinter för elsystemet

Så reagerar motståndarna på beskedet: "Det är en glädjens dag för alla"

Holmen om beskedet – som kan stoppa vindkraften: "Jag tycker inte att man förstår allvaret"

Beskedet från största partiet – jätteprojektet får nej: "Påverkar vår landsbygd på ett negativt sätt"

Visa fler