Staten måste ta större ansvar för bostadsproblem

Bostadsbristen och klyftorna på bostadsmarknaden växer i länet. Samtidigt stängs allt fler människor ute från bostadsmarknaden. Avsaknaden av en sammanhållen bostadspolitik slår hårt mot svaga grupper i Östergötland.

Östergötland 5 april 2021 15:15
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I rapporten ”Kommunpolitiken och bostadsförsörjningen” som har tagits fram på uppdrag av HSB och där ledande kommunpolitiker från hela landet medverkar, framgår att staten behöver ta ett större ansvar. Även om kommunerna har ansvar för bostadsförsörjningen så är handlingsutrymmet begränsat. I slutändan slår det hårt mot grupper som har en svag ställning på bostadsmarknaden.

 

Unga vuxna och hemlösa är de grupper som är allra mest utsatta på bostadsmarknaden i Östergötland anser kommunpolitikerna. Att ta sig in på bostadsmarknaden är självklart svårt för de som saknar resurser, men även unga och unga familjer med normala inkomster har drabbats hårt av de senaste årens kraftiga kreditrestriktioner. 

Många har inte råd att betala kontantinsatsen när de ska köpa en bostad. Dessutom har de inte hunnit stå i bostadskö tillräckligt länge för att få en hyreslägenhet. En hel generation håller således på att stängas ute från bostadsmarknaden. Även nyanlända har en liknande problematik.

 

De stöd som kommunpolitikerna i Östergötland allra helst önskar från staten är ett startlån för förstagångsköpare, underlättande av kreditgivning och ett utvidgat statligt investeringsstöd för byggande av hyresrätter.

 

Det som enligt rapporten hindrar bostadsbyggandet mest i landet är strandskyddet. I Östergötland handlar det dock mer om andra faktorer som exempelvis riksintressen, bullerregler och långa handläggningstider för överklaganden. Detta bidrar till att bostadsbyggandet drar ut på tiden och fördyras i onödan.

 

HSB håller i hög grad med kommunpolitikerna. Sverige har inte haft en sammanhållen bostadspolitik värd namnet på årtionden. Men kommunerna behöver också ta ett större ansvar och verkligen använda de verktyg som de har till förfogande, inte minst aktivt planarbete och dialog med oss privata aktörer. 

I slutändan behöver alla inblandade aktörer samverka. Det är hög tid att kraftsamla tillsammans och få upp bostadsfrågorna på den politiska dagordningen. 

Anders Stjärnberg, vd HSB Östergötland och Anders Lago, förbundsordförande HSB Riksförbund

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Bostadspriser

Sök bland lagfarter

Östergötland

Så mycket har bostadspriserna ökat i Motala

Östergötland

Priserna på stugor ökar kraftigt: "Skyhög efterfrågan"

Östergötland

Lista: Här bor du billigast i Östergötland

Östergötland

Pandemin ökar efterfrågan - så steg villapriserna i Motala

Visa fler