Produktion från Norra Kärr –ett mer hållbart alternativ

Klimatomställningen är en av vår tids största utmaningar och kan komma att kräva svåra beslut till exempel mellan miljö och klimat.

Debatt 27 september 2021 17:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Därför är det viktigt att vi som medborgare får korrekt information för att i slutändan ta ställning till vad det är för samhälle vi vill ha. I denna kontext innehåller Willy Neumanns debattartikel från 16 september en rad felaktigheter som behöver besvaras.

Bakgrunden är den nya plan för gruvprojektet Norra Kärr som presenterades i augusti där vi som ny svensk styrelse och ledning sedan förra året valde att se över projektets utformning med mål att minimera riskerna för eventuell påverkan på plats och samtidigt maximera resursutnyttjandet. Omarbetningen av projektet genomfördes av en välkänd global konsultfirma och mynnade ut i den 328 sidor långa rapport som nu publicerats.

 

Det viktigaste för oss var att få bort det stora sandmagasin som planerades tidigare innehållande den kemiskt lakade anrikningssanden, och de utsläpp till recipienter ett sådant skulle innebära. Detta möjliggörs av att vi nu planerar att lokalisera den kemiska processen på en mer lämplig plats för denna typ av industriella process. Kvar på plats i Norra Kärr blir endast brytning, krossning, malning och sist magnetisk separation av malmen. Inga kemikalier är inblandade och verksamheten kan snarare liknas vid en grus-/bergtäktsverksamhet.

Vidare presenterar rapporten lösningar för hur mer än 50% av materialet som bryts kommer säljas som produkter, jämfört med tidigare mindre än 1%. Resterande material som inte skickas vidare för vidareförädling torrdeponeras i kontrollerade stenupplag för en framtida efterbehandling vid verksamhetens slut.

 

Den nya utformningen reducerar kraftigt behovet av vattenintag och skapar en möjlighet att helt eliminera utsläpp av processvatten till området. På samma sätt minskar projektets markanvändning i området med nära 80%.

Willy frågar sig varför man aldrig pratar om faran med uranstrålning. Faktum är att de genomsnittliga halterna av uran och torium i fyndigheten är runt 10ppm, vilket kan ställas i relation till jordskorpans genomsnittliga halter på 3ppm uran och 8ppm torium, eller svenska graniter med i genomsnitt 2-6ppm uran och 5-20ppm torium.

De sällsynta jordartsmetaller som kan komma att utvinnas från Norra Kärr är kritiska för produktionen av permanenta magneter, som är huvudkomponenten i de elektriska motorer som driver elbilar, samt i de generatorer som används i större vindkraftverk. Globalt har politiker fastställt att en omställning till dessa teknologier skall ske, inte minst i Sverige med Miljöpartiet som en av de starkaste förespråkarna. Efterfrågan på sällsynta jordartsmetaller väntas därför växa kraftigt de närmaste decennierna, 10% per år. Idag importeras dessa till största del från Kina, där brytningen av jordartsmetaller sker med en mycket sämre miljöhänsyn än i Sverige. Riskerna för avbrott i försörjningen är betydande och en produktion från Norra Kärr i Sverige skulle därmed vara ett mycket mer hållbart alternativ än som idag förskjuta ansvaret utanför vår kontroll.

 

Med tanke på hur många felaktigheter kring projektet som presenteras av Willy Neumann är det svårt att se att han läst rapporten som publicerats, alternativt att man låter känslorna styra. Skall vi lyckas med våra ambitioner kring klimatomställningen är välinformerade och vuxna beslut en förutsättning. När de nya planerna för projektet nu förs över till ansökningsprocessen för bearbetningskoncession kommer mer information löpande kommuniceras och vi ser fram emot att ta emot nya synpunkter för att ytterligare förbättra detta viktiga projekt.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Gruvprojektet Norra Kärr

Debatt: Det nya förslaget är väldigt seriöst

Debatt: All erfarenhet säger oss att det är olämpligt

Debatt: Det går inte att antingen välja klimatet eller miljön

Debatt: Dessa gruvor kan bli de mest hållbara gruvorna

Debatt: Etablera mer hållbara alternativ – som Norra Kärr

Visa fler