Inventeringen av kommunens konst måste få kosta

"Konsten finns i verksamheter över hela kommunen, stad som landsbygdsorter – här kan vi dock göra mer!" skriver Karin Westberg (C).

Debatt 1 december 2021 09:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det här är ett svar på ledaren "Många svar önskas om konsten i Motala" 3/11.

Tobias. Allt engagemang för kulturen välkomnas! Vi delar bilden av att kulturverksamhet och kommunens konst har blivit styvmoderligt behandlad – det är något jag lyft hela mandatperioden. Så långt är allt väl i din ledare. Men sen blir jag orolig! 

 

Kommunens konst, som finns på skolor, vårdinrättningar, kommunhus och på kommunal mark, är inte fullständigt inventerad. Tillsammans med att det inte har funnits någon tillsatt tjänst för att sköta om, arbeta med och tillgängliggöra kommunens konstföremål finns idag ingen god överblick var den är placerad eller hur den har flyttats genom åren. Så är läget sedan cirka 10 år. Nu krävs det någon som utför arbetsuppgiften, ett datasystem och förvaringsyta. Och precis som du skriver, är det nödvändigt att kommunen denna gång gör det rätt.

 

Här kommer min oro när du som en initierad ledarskribent tycker dig se en orimlig kostnad! I hemställan till kommunstyrelsen kan du utläsa att det är ett omfattande arbete på ett år eller mer. Det är heller inga nyheter vad ett datasystem kostar, rätt förvaring är en självklarhet. Så vad menar du? Ska den som inventera inte ha lön för utfört arbete? 

Ska datasystem för inventering skänkas till kommunen? Ska material till hyllor och den som bygger inte betalas? Sedan när betalar man inte hyra för yta man använder? Ska jag tolka det som att när det handlar om kultur så ska det ske på ideell basis? Denna typ av kostnader har en kommun ständigt. Lyfter man ett enstaka ärende så blir man varse löne- och materialkostnader.

 

Konsten finns i verksamheter över hela kommunen, stad som landsbygdsorter – här kan vi dock göra mer! Konst, arkitektur och gestaltning är livsmiljö som vi skapar runt omkring oss, som stärker gemenskap, trygghet och folkhälsa. Något vi har svårt att vara utan. Tänk tanken att plocka bort all gestaltning! Är det ett samhälle vi vill leva och bo i? Att inte sköta om det man äger är i det här fallet inte bara kapitalförstöring.

Bildningsnämnden äskar ett engångsbelopp med låg årskostnad. Tar inventeringen kortare tid och rätt magasin hittas kan kostnaderna minska. Jag delar Tobias frustration och engagemang för kulturfrågorna och välkomnar därför ledarskribenten att lyfta kulturfrågor på ett adekvat och värdigt sätt!

 

En konsthall, Tobias, den bör finnas där människorna finns. Jämte vårt biblioteket blir en alldeles utmärkt placering!

 

Karin Westberg (C), bildningsnämnden, ordförande i kultur- och fritidsutskottet

Svar:

Det är välkommet att frågorna om den eftersatta kulturen börjar att få svar. Att ledande politiker efter många år nu har börjat återupprätta konstens ställning i Motala är glädjande.

Som Karin Westberg konstaterar är det ett omfattande arbete som krävs för inventeringen. Om det uppdraget hade skötts historiskt hade dock kostnaderna varit lägre och situationen för konsten därtill bättre.

 

Självklart måste saker få kosta, men frågan är hur mycket de behöver kosta. Inom alla områden bör denna fråga kunna ställas. Vad som är en ”låg kostnad” är dessutom relativt och när det handlar om miljonbelopp ska frågan alltid ställas.

 

Undertecknads adekvata och värdiga utgångspunkt håller i sig framåt. Även när det gäller frågor om kostnader och lösning för konsthallen. Här behövs fler konkreta svar, inte retoriska motfrågor och svepande formuleringar.

Tobias Josefsson


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa