Annonssamarbete med HSB Östergötland

Det går att lyckas med underhåll och energieffektivisering även i ett ekonomiskt ansträngt läge

I takt med den ökade inflationen, galopperande räntor och förhöjda energikostnader finns det även en ökad oro hos bostadsrättsföreningar. I utmanande tider kan varje krona behöva landa rätt för att det ekonomiska flödet ska gå ihop.

Experterna Joakim Svensson, Jonny Dahlgren och Daniel Karlsson kan tillsammans hjälpa bostadsrättsföreningar att lyckas med energi, underhåll och ekonomi.

Experterna Joakim Svensson, Jonny Dahlgren och Daniel Karlsson kan tillsammans hjälpa bostadsrättsföreningar att lyckas med energi, underhåll och ekonomi.

Foto: HSB Östergötland

Native2023-10-10 01:00
Detta är ett annonssamarbete.

— Vi har styrkan i att sitta på en samlad kunskap om underhåll, energi och ekonomi. Genom att kombinera dessa tre områden och göra en analys av helheten kan vi erbjuda bostadsrättsföreningar förebyggande insatser utifrån deras förutsättningar och hjälpa dem att genomföra de åtgärder som kan behövas. Det är ett väldigt värdefullt erbjudande, förklarar Jonny Dahlgren, underhållsstrateg på HSB Östergötland.  

Det förebyggande arbetet syftar till att utifrån en bostadsrättsförenings underhållsplan hjälpa till att prioritera underhållsåtgärderna för att i slutändan förbättra föreningens kassaflöde. I och med detta tittar HSB Östergötland även på hur föreningens energiprestanda ser ut och om det finns möjlighet till energioptimerande insatser. Samtidigt tas det hänsyn till bostadsrättsföreningens ekonomiska förutsättningar.

undefined
Ett exempel på hur ett samlat, förebyggande arbete gör skillnad för bostadsrättsföreningar.

— När vi tittar på det ekonomiska läget utifrån underhållsplan och energiprestanda kan vi identifiera de insatser som behöver göras och hur de ska göras för att anpassas efter föreningens kassaflöde. Detta kan till exempel vara att prioritera och genomföra el-besparande åtgärder som gör skillnad och ger lägre kostnader framför åtgärder av estetisk karaktär och boendekomfort, säger Daniel Karlsson, ekonom på HSB Östergötland. Han fortsätter:

— Utefter denna analys rekommenderar vi insatser som föreningen har råd med och som inte försämrar deras ekonomiska läge. I och med detta förespråkar vi även vikten av adekvat sparande för framtida underhåll, så att man faktiskt har råd när det dyker upp viktiga aktiviteter i underhållsplanen. 

undefined
Experterna Joakim Svensson, Jonny Dahlgren och Daniel Karlsson kan tillsammans hjälpa bostadsrättsföreningar att lyckas med energi, underhåll och ekonomi.

Ett exempel på hur underhåll, energi och ekonomi kan samspela är när det är dags för byte av tak på fastigheten. 

— Att bara byta ett tak är en omfattande åtgärd och en stor kostnad för föreningen som i sig inte genererar någon kostnadsbesparing eller intäkt. Om man däremot tittar på det ur ett energibesparingsperspektiv kan man se att om man samtidigt tilläggs-isolerar vinden och installerar solceller får man inte bara ett nytt tak utan även en mindre energikostnad och en intäkt på den el man producerar, förklarar Joakim Svensson, projektledare för energi, installation och teknik på HSB Östergötland. 

Daniel fyller i: 

— Att paketera insatsen blir absolut en större investering, men föreningen gynnas av det på lång sikt. På detta sätt riskerar man heller inte att installera solceller på ett tak som sedan efter tio år dyker upp i underhållsplanen och behöver bytas. 

I det stora hela handlar det förebyggande arbetet om att slå samman åtgärder utifrån underhåll, energi och ekonomi för att få ut så mycket som möjligt av insatserna. 

Anmäl dig till HSB Östergötlands kostnadsfria föreläsning här! 

Är du intresserad och vill veta mer? Kontakta Jonny Dahlgren på: 
E-post: jonny.dahlgren@hsb.se 
Telefon: 010-442 41 27 

Experternas Tips

  • Underhåll: Se till att ha en uppdaterad underhållsplan av vilka åtgärder som kan behöva göras och när i tiden de bör ske. På så sätt får föreningen en överblick av kommande kostnader och en bättre beslutsgrund samt att ekonomer får underlag för er budget.
  • Energi: Gör en genomlysning av varför föreningen har höga driftkostnader och ta hjälp av HSB för att få konkreta förslag på hur ni kan gå till väga för att sänka energiförbrukningen. 
  • Ekonomi: Ha gärna framtida underhållskostnader i åtanke när ni ser över föreningens avgift och fokusera inte endast på att de ska täcka löpande drifter och kostnader för lån.  
Den här annonsen är producerad av en kommersiell skribent. Den är alltså inte skriven av någon av våra journalister på MVT.