Nyföretagarcentrum slås ihop

Nyföretagarcentrum Motala/Vadstena slås ihop med kollegorna i Mjölby och Ödeshög och bildar Nyföretagarcentrum västra Östergötland.

17 december 2014 09:39

De båda enheterna går samman vid årsskiftet och satsningen görs dels för att stärka nyföretagandet i de fyra kommunerna men också för att skjuta fram den västra länsdelen utifrån ett regionalt perspektiv.

– Tillsammans blir våra två verksamheter starkare, säger Malin Lintzén, styrelseordförande i Nyföretagarcentrum Motala/Vadstena i ett pressmeddelande. Vi ser en fördel med att kunna erbjuda gemensamma aktiviteter, seminarier och så vidare på regional basis och då i samverkan med de aktörer som finns i de olika kommunerna.

Beslutet om en gemensam verksamhet fattades under senhösten av respektive styrelse.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!