För en mer inkluderande och grön kyrka

Svenska Kyrkan är en öppen folkkyrka. Det betyder att alla medlemmar har rösträtt.

Motala 15 september 2021 18:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Därför är det kyrkoval var fjärde år. Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. 2019 beslutade Kyrkomötet att uppdra till kyrkostyrelsen att i programmet för lärande och undervisning lägga särskild vikt vid att studera klimatfrågor och naturens rättigheter med utgångspunkt i bland annat urfolkens deklaration om moder jords och naturens rättigheter. 

Hur man bedriver samt tolkar ovan nämnda verksamheter kan de olika grupper som ställer upp i kyrkovalet ha olika åsikter om. Jag har efter en period i stiftsfullmäktige valt att även kandidera till Motala församling för Miljöpartister i Svenska Kyrkan de Gröna.

 

I ”Ett biskopsbrev om klimatet” konstaterar Svenska kyrkans biskopar att: Klimatförändringen är sannolikt den största gemensamma utmaningen som mänskligheten någonsin stått inför. Arbetet med denna utmaning måste få genomslag i samhälls- utvecklingen och få oss att ompröva vårt sätt att tänka kring livsstil, välfärd, hållbarhet och rättvisa: för skapelsens skull, för livets skull, för våra barnbarns och deras barnbarns skull. 

Det är glädjande att Svenska Kyrkan ser och erkänner denna livsviktiga sanning. Vi i Miljöpartister i Svenska Kyrkan vill ha en öppen kyrka där alla oavsett sexuell identitet, funktionsvariation och etnisk ursprung känner sig välkommen. Vi vill också att de präster som vigs till tjänst i Svenska kyrkan inte ska ha möjlighet att säga nej till att viga samkönade par eller utföra nattvard med kvinnliga präster.

 

Alla arbetsplatser inom Svenska kyrkan bör sträva efter att bli hbtq-certifierade. Det bestämdes på Kyrkomötet, som är Svenska kyrkans högsta beslutande organ, år 2013. För detta har processmodellen Regnbågsnyckeln tagits fram. Vi vill se att detta arbetssätt påbörjas i Motala församling. Vi vill vidare att Motala församlings goda diakonala arbete lyfts fram och prioriteras. Ett Diakonicentrum är en mycket god idé. Vi vill att församlingen ser över sina transporter, elförbrukning samt inköp. Transporterna samt arbetsredskap bör vara fossilfria. En analys av antal körda mil samt leasing av fossilfria fordon bör göras. Arbetet med att klimatcertifiera energiförbrukningen bör fortgå. Vid all verksamhet där livsmedelsinköp sker bör rättvisemärkta varor inhandlas. Lokaler bör städas så kemikaliefritt som möjligt. Det goda arbetet med miljödiplomering av församlingen bör fortgå.

 

Motala församling är en närvarande kyrka med mängder av god verksamhet. Våra olika distriktkyrkor har olika profiler och samspelar till en öppen och levande kyrka. Motala församling är möjligheternas rum och är närvarande vid församlingsbornas behov och riter, såsom dop, begravning samt giftemål. Dagligen görs ett fantastiskt arbete med kyrkokörer, förskola och fritids, konfirmation, babysång och stickkaféer. Vi har en välskött och vacker kyrkogård. Det diakonala arbetet gör skillnad i människors liv bland annat Ria’s verksamhet.

I Nyhetsmorgon 12/9 sade ärkebiskopen Antje Jackelén: Kyrkan är till för världens skull. Och världen är ju jag, du och alla vi i Motala kommun. En kyrka för kyrkans skull blir ett tomt kärl utan flödande liv. Jag vill verka för en kyrka som inte stänger dörrar, utan öppna dörrar och bygger broar.


Ämnen du kan följa
Kyrkovalet 2021

Motalabo kan ta plats i kyrkomötet: "Helt fantastiskt"

Debatt: Rak kommunikation inom och utom kyrkans väggar

Så ser det ut med förtidsröstningen i Motala

Motalabon kan få plats i kyrktoppen: "Det vore fantastiskt"

Kyrkans tvåmiljonerstomt i centrum: "Tycker att ärendet ska tas upp igen"

Visa fler
Läs mer!

Här var Motala sämst i stiftet: "Tråkigt"

Ledare: Lyft på ändalykten och rösta i kyrkovalet

Debatt: "Ni kandiderar ju själva för ett politiskt parti"

Debatt: Vi borde ha kommit längre år 2021

Debatt: Kyrkan och politik hör inte ihop

Visa fler