Allians Motala får städa efter S-styret

Fokus från första dagen vi tillträdde har varit att komma till rätta med det som inte fungerar i kommunen, skriver Kenneth Söderman (L) och Kjell Fransson (L).

Debatt 4 oktober 2019 05:00
Detta är en ledare. MVT:s ledarsida är oberoende liberal.

Svar på "Att skylla på förra styret i Motala håller inte längre", 25/9.

I ett svar på vår artikel om de olika förutsättningar mellan de två tidigare mandatperioderna och den nuvarande, menar Solidariskt Motala att Liberalerna nu måste ta ansvar för underskotten och inte bara skylla på den tidigare majoriteten. 

Ja, vi tar verkligen ansvar tillsammans med våra alliansvänner. Allt fokus från första dagen vi tillträdde vid årsskiftet har varit att komma till rätta med det som inte fungerar  i kommunen. Detta är inte något som har uppkommit just i år som Solidariskt Motala hävdar, utan det är strukturella problem som har funnits i många år och som den förra majoriteten inte lyckades bemästra att lösa. Vi ska ge ett par exempel.

 

Äldreomsorgen och hemtjänsten har redovisat underskott under flera år. Vissa år mer, andra mindre, oftast genom att man har tillskjutit mer pengar. Men man har aldrig gått till botten med problemen, förrän under det sista året av er tid. Då gjordes en ordentlig ansats att lösa problemen. Det är den process vi nu är inne i. 

Men de strukturella problemen var mer omfattande än någon kunde ana. Därför har redovisningarna av det ekonomiska utfallet varierat kraftigt under året. Det håller vi dock nu på att komma tillrätta med efter mycket omfattande arbete. Att öka tiden hos brukarna från 50 till 70 procent har Solidariskt Motala försökt med under flera år utan att lyckas. Allians Motala är nu fast besluten att en gång för alla lyckas med det under denna mandatperiod.

 

Inom den tekniska förvaltningen skedde täta chefsbyten under Solidariskt Motalas tid vid makten. Det innebar att kontinuiteten i arbetet var svårt att upprätthålla. Det har bland annat inneburit att dokumentationen är mycket bristfällig inom flera områden. Till exempel har inte gatudatabasen uppdaterats på flera år och parkbänkarna har kommunen ingen koll på. En digital förteckning ska nu upprättas över dem. 

Sedan årsskiftet genomförs nu stora förändringar och vi har redan sett stora effektiviseringsvinster. Vi får nu helt enkelt mera utfört med oförändrade resurser. Det har medborgarna redan sett i kommunen i år. Detta vara bara ett par exempel på där vi faktiskt skyller på Solidariskt Motala att det inte har fungerat,  men där vi nu tar krafttag för att åtgärda det. 

Ni skriver också i artikeln att vi inte sparade något under Nystart Motalas tiden 2007–2010. Det är fel. Vi gjorde förtida inbetalningar på den gamla pensionsskulden på närmare 100 miljoner kronor. Detta för att sänka kommunens kostnader för pensionsutbetalningarna för kommande generationer. Vi kunde ha konsumerat upp dessa pengar istället, men valde att agera långsiktigt. Ni har däremot inte avsatt en enda krona till detta under era åtta år. Ni konsumerade upp allt istället. Ni gick från musikskola till kulturskola skriver ni vidare. Ja, den resan inleddes redan 2008 på Nystart Motalas tid. Ni fullföljde bara vår satsning, vilket var bra. 

Utvecklingsarbetet ni hade tillsammans Linköpings Universitet ledde aldrig till några skarpa prioriteringar. Om ni hade fullföljt det arbete hade inte investeringarna skenat iväg med 294 miljoner kronor under 2018 som resulterade i att kommunens låneskuld nu är uppe i  837 miljoner kronor. Även effektiviseringsarbetet hade nått längre. Nu får Liberalerna tillsammans med Allians Motala genomföra de effektiviseringar och prioriteringar av investeringar som ni inte orkade med.

Kenneth Söderman (L), gruppledare
Kjell Fransson (L), vice gruppledare


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Tidsplanen för nya riksväg 50 kan spricka – regeringen avgör efter överklagande

Tidsplanen för nya riksväg 50 kan spricka – regeringen avgör efter överklagande

C-utspelet om fördyrad ishall, men övriga politiker är redo att gå vidare direkt

C-utspelet om fördyrad ishall, men övriga politiker är redo att gå vidare direkt

Insändare: Ta parti för Varamon och mot Lalandia

Ta parti för Varamon och mot Lalandia

Debatt: Felaktiga påståenden i debatter av S

Felaktiga påståenden i debatter av S
Annons
Handelsbanken i Östergötland

Så kan du investera hållbart till lägre ränta

Så kan du investera hållbart till lägre ränta
Visa fler