Var sjätte lokalpolitiker får underkänt

Alldeles för många fullmäktigeledamöter i Motala och Vadstena får underkänt.

Ledare 24 juni 2022 05:00
Detta är en ledare. MVT:s ledarsida är oberoende liberal.

Midsommarafton. Denna dag är kanske inte politikers ansvarstagande det första du tänker på när du öppnar den fysiska eller digitala morgontidningen innan du tar dig an förberedelserna inför dagens festligheter.

Demokratin är trots det viktig alla dagar, året om. Men frågan är vad de personer som ska företräda dig sysslar med under de dagar när beslut fattas? Det är svårt att granska i detalj, men visst hade någon form av återkoppling varit intressant att få även mellan valen. Det är ju då som det blir verkstad av politiken.

 

Kommunfullmäktige i Motala och Vadstena är lokalt de viktigaste politiska församlingarna. Därför är det intressant att ta del av MVT:s undersökning av vad ledamöterna i respektive fullmäktige visste om vad de faktiskt fattar beslut om. Fem högst relevanta frågor om ämnen i aktuellt sammanträde ställdes.

Utifrån ledarskribentens erfarenhet av politisk verksamhet är det omöjligt att ha detaljkoll på precis allting under olika möten. Utifrån de ställda frågorna är det ändå rimligt att kräva minst fyra rätt på de fem frågor som ställdes i undersökningen. I både Motala och Vadstena når drygt hälften av ledamöterna denna godkända nivå. Det är dessutom fler godkända ledamöter än vid motsvarande undersökning under förra mandatperioden. Bra så långt.

 

Betydligt mer pinsamt är det att ta del av de underkända resultaten. Nästan var sjätte ledamot i Motala hade två rätt eller färre. Nästan var femte ledamot i Vadstena hade två rätt eller färre. Begreppet underkänt har aldrig känts mer passande för dessa resultat, som visar på att det inte enbart är enstaka ledamöter som har dålig koll. Ironiskt nog kommer resultatet i en tid då den socialdemokratiska skolministern vill avskaffa betyget för underkänt.

Det är alldeles för många ledamöter i kommunfullmäktige runt om i landet som utgör det som bitskt kan kallas röstboskap. Närvaro och röstande har ett värde i sig, men de ledamöter som under fyra år i fullmäktige aldrig säger ett enda ord från talarstolen borde ta sig en funderare. Samma sak gäller för den som inte vet vad besluten handlar om. Varför görs valet att ta ansvaret som följer av att sitta i fullmäktige?

 

Du som väljare ska kunna ställa krav på de folkvalda företrädarna att vara pålästa och aktiva i en rimlig omfattning. Om mindre än tre månader är det val. Den 11 september stänger vallokalerna och resultaten räknas samman. Vad ställer du för krav på den som ska representera dig i fyra år därefter?


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa