Krispaket mot elbrist utan effekt

Centerpartiet försöker lösa problem som de själva – ihop med regeringen – bidrar till att förvärra.

Ledare 26 oktober 2019 05:00
Detta är en ledare. MVT:s ledarsida är oberoende liberal.

Ett krispaket mot elbristen. Det utspelet kom från Centerpartiet i veckan, mot bakgrund av årets många rubriker om stopp för företagsetableringar, bostadsbyggen och infrastrukturprojekt. 

Grundanalysen är korrekt: flaskhalsar i elnäten förhindrar att elen överförs från där den produceras till där den konsumeras. Därför behövs åtgärder till dess att näten är utbyggda. Samtidigt kan man inte ignorera det faktum att Centerpartiet försöker lösa problem som de själva – ihop med regeringen – bidrar till att förvärra.

När exempelvis norrländsk vattenkraft på grund av elnäten inte kan försörja städer längre söderut med el blir den kraftproduktion som sker i de lokala näten allt viktigare. Den består främst av kraftvärme, som regeringen med stöd av C och L riktat kraftiga skattehöjningar mot. 

I vårbudgeten infördes en skatt på fossila bränslen i kraftvärmeverk – med effekten att Värtaverket i Stockholm stänger i förtid, och att Heleneholmsverket i Malmö lägger ner – och häromdagen kom förslag om en extra skatt på avfallsförbränning. 

“Förutsättningarna för lokal kraft måste förbättras”, skriver Centerpartiet i sitt pressmeddelande. Ja, just det. En bra början vore att motarbeta regeringens skattehöjningar, som ändå inte bedöms få några positiva miljöeffekter. 

C kan förstås inte hållas ensamt ansvariga. Men partiet befinner sig också i problematiskt sällskap i det större energipolitiska sammanhanget. På längre sikt står Sverige inte bara inför kapacitetsbrist i näten utan också inför en effektbrist. De senaste vintrarna har Svenska Kraftnät varnat för att elen som produceras inte räcker till när efterfrågan är som högst. 

Problemen kommer att förvärras om energiöverenskommelsens mål om 100 procent förnybar energi realiseras. Om fler kärnkraftsreaktorer stängs blir den svenska elproduktionen mer väderberoende i ett läge när allt fler sektorer ska elektrifieras av klimatskäl. Den delvis fossila import från Danmark, Tyskland och Polen som redan idag sker till Skåne och Blekinge kommer sannolikt att öka. 

Svensk el blir därmed mindre pålitlig, mindre klimatsmart och mindre attraktiv för elintensiva verksamheter som basindustrin. 

M och KD har, liksom Liberalerna som står utanför energiöverenskommelsen, krävt en omformulering av målet. Men Centerpartiet står fast. Om den hållningen fortsätter lär de få anledning att lansera fler krispaket mot elbristen. (Liberala nyhetsbyrån)

Joakim Broman

Ämnen du kan följa