Migrationens svåra baksida

Qaisar Mahmood: Halva liv

22 maj 2016 05:55

Natur & Kultur

En sjuk, medvetslös far och en eftertänksam son vid hans sida. Vad blev det av all kärlek, alla förväntningar och löften? Varför kom sveken och besvikelserna? Är det för sent att hitta förklaringar. Försent för försoning?

Qaisar Mahmoods romandebut är en tät relationshistoria. I huvudrollen Nadeem. Han är sonen vid den döende faderns sida och samtidigt är han pappa och äkta man. Han har blivit sviken, men är också han en svikare. Han upprepar sin fars misstag, trots att han aldrig skulle bli likadan.

”Halva liv” handlar om skadade och brustna relationer och samtidigt om rotlöshetens pris. Migrationens svåra baksida. Qaisar Mahmood som själv kom till Sverige från Pakistan som barn letar här efter de sätt som migrationen formar människorna och deras interagerande. Och han målar en mörk bild. Svek och missförstånd. Brutna förtroenden och sårad stolthet.

Qaisar Mahmood gör inga slutgiltiga påståenden om att migrationen alltid leder till såriga relationer och missade livschanser. Även om han låter Nadeem konstatera att migration för med sig en egen sjuka. Men han visar hur en migrationshistoria kan se ut. Hur en familj slits isär av krockar mellan gamla traditioner och nya förväntningar. Hur generationer agerar olika men ändå gör samma misstag.

Visst har vi hört, läst och sett varianter på den historien tidigare. Fadern – patriarken. Barnet – upprorsmakaren. Det nya landet. Bristen på kommunikation. Och det höga priset som alla inblandade får betala. Men det är en viktig historia. Inte minst nu. I dessa tider av migration och uppbrott.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mattias Ahlén