Sonja Ander Slootman, projektledare, tvekar inte när hon ska beskriva hur det har gått hittills:

– Jättebra! Absolut helt fantastiskt!

Hon är också mycket nöjd över att få ha dansinstallationen i just den här lokalen.

Artikelbild

| Barnen gav sig in i dansinstallationen med liv och lust.

– Det är grymt fantastiskt! Just att industri och kultur kan hitta varandra, det är tio poäng!

Dansinstallationen har enligt Ander Slootman blivit så populär att klasser har bett om att få komma tillbaka igen.

Då vi var där besöktes dansinstallationen av en klass från Vätternskolan. Eftersom det är en interaktiv installation deltar klassen själva i den och barnens rörelseglädje gick inte att ta miste på.

Koreografen Cristina Caprioli beskriver barnens gensvar som fantastiskt och precis som Sonja Ander Slootman hyllar hon platsen i Luxorhuset.

Artikelbild

| Barnen samspelade bra med dansarna i den imaginära skogen

–Jag älskar den här lokalen!

Hon framhåller bland annat att lokalen inte är en kulturinstitution utan en arbetsplats med en egen historia.

Artikelbild

| Koreografen Cristina Caprioli är mycket nöjd med barnens gensvar och lokalen.

– Det gör stor skillnad för mig att få vara i en sådan lokal, det blir lite av ett oskrivet blad. Man kan vara här inne utan att behöva ingå i en tidigare tradition.

Barnen och deras lärare överraskade alla inblandade med att efter dansinstallationens slut framföra en inövad sång om träd, något som enligt projektledaren Sonja Ander Slootman aldrig tidigare har hänt.

Artikelbild

Ett av barnen, Shilan, är säker på vad hon tyckte om dansinstallationen:

- Kul!