Färre och lägre skatter för ökad frihet

Frihet är att kunna känna sig trygg, rätten att kunna spara, investera och bygga sin ekonomiska framtid. Därför skulle ett återinförande av fastighetsskatten och ett tak samt skatt på ISK-konto kraftigt begränsa möjligheterna till finansiell trygghet, skriver Fredrika Albertsson och Ali Al-Salem från Moderat Skolungdom.

Debatt 6 juli 2021 07:17
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Att ha tryggheten och friheten att kunna investera och bestämma över sina egna pengar är i dag långt ifrån en självklarhet i Socialdemokraternas Sverige. Förslag från en arbetsgrupp ledd av finansminister Magdalena Andersson (S) vill se kraftiga begränsningar på investeringssparkonton (ISK-konton). Genom att införa ett tak på 100 000 respektive 200 000 kronor, för de som har mer sparat tillkommer en skatt på 30 procent. Idag har cirka 3 miljoner svenskar ett ISK-konto, varav 2 miljoner är småsparare. Sedan införandet av ISK-konton i Sverige har det blivit ett populärt sparsätt till den första kontantinsatsen och till pensionen, samt att öka den finansiella tryggheten i vardagen. Ett införande av arbetsgruppens förslag skulle försvåra sparande och är en direkt attack på småsparare. I dag sparar 1 av 3 kvinnor i ISK, där 84 procent är riktat sparandet mot pensionen eller bostadsinsats. Frågan om ISK-konton är en fråga om trygghet, jämställdhet och frihet.

 

Den finansiella tryggheten innebär mer än att ha goda möjligheter till ett sparande. Det innebär även att kunna ha råd med en bostad att bo och verka i. Under den pågående pandemin har allt fler familjer och hushåll levt på mindre marginaler och för många av dessa familjer är de höga skatterna en belastning. Om fastighetsskatten skulle återinföras på en procent av taxeringsvärdet skulle det innebära en skatt på närmare 30 000 kr om året för ett genomsnittligt radhus. I storstäderna och andra tillväxtregioner skulle denna kostnad vara ännu högre. De familjer och hushåll som redan köpt sitt hus med beskattade pengar skulle bli beskattade ännu en gång, med anledning av sitt ägande av fastigheten. 

 

Socialdemokraterna och vänster sida i svensk politik missar att självbestämmandet över sina egna pengar är en jätteviktig del av tryggheten. I dag har en av fem kvinnor inte råda att skilja sig och unga har svårt att flytta hemifrån. En skatt på ISK-konton skulle försvåra detta ytterligare. Om syftet med bensinskatten och plastpåseskatten var att få folk att sluta konsumera dessa varor så skulle ett tak och skatt på sparande i ISK-konton fylla samma funktion. I ett land som har ett av världens högsta skattetryck är det redan svårt att i hög grad bestämma över sina pengar och vad de ska gå till. Därför skulle ytterligare skatter och tak på ISK-konton försvåra för framför allt unga och begränsa individens frihet. Vänstersidan i svensk politik verkar ha svårt att begripa varför det är viktigt för människor att kunna bygga sig en finansiell trygghet, fria från att vara beroende av staten.

I dagens Sverige är rätten att bestämma över sitt sparande och möjligheterna att ha råd med sitt egna hus i längden hotad. Möjligheterna till sparande, investeringar och att skapa trygghet i sin vardag ska inte begränsas, utan premieras. Sverige behöver inte fler skatter, snarare färre.

Ämnen du kan följa