Vi hoppas du röstar för Vätterns skull

I sommar färdades en budkavle för rent vatten runt Vättern med tåg, kanot, häst och vagn, cyklister, SUP-paddlare och flera andra färdsätt.

Insändare 7 september 2022 19:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I varje kommun gjordes stopp där budkavlens budskap om att skydda Vättern från krigsövningar, PFAS-läckage och gruvbrytning kunde höras genom tal, sånger och dikter. Engagemanget var stort och många var med och spred budskapet. Vi uppmanar alla att gå in och titta på filmen ”Budkavle runt Vättern 2022”. Tipsa vänner och framför allt politiker att också se den och ta med sig budskapet in i beslutsrummen. 

På många orter framträdde även kommunpolitiker med vilja att skydda Vättern. Denna lokala enighet över parti- och blockgränser måste nu skyndsamt ta sig även till riksdagen. Här har vi alla ett ansvar. Lokala partiföreträdare bör se till att partiet på riksplanet driver skyddet av Vättern. Vi väljare måste se till att de riksdagsledamöter som väljs in från länen runt Vättern inte bara känner till det lokala engagemanget utan också tänker arbeta för att miljölagstiftningen följs.

 

Gruvbranschens lobbyorganisation Svemin har på sin hemsida en enkät med samtliga riksdagspartier, där det tydligt framgår vilken gruvpolitik partierna tänker driva efter höstens val. Vi rekommenderar alla att studera denna ”mineralpolitiska granskning 2022” noga innan valet till riksdagen. Det är en bitvis skrämmande läsning som visar att gruvbranschens lobbying har fungerat alltför väl. Många partier är beredda att försämra vår miljölagstiftning, öppna gruvor i naturskyddade områden och minska tillämpning av EU-direktiv. 

Regeringsalternativet med Ulf Kristersson som statsminister lyckas tillsammans endast säga nej tre gånger till bara några enstaka av Svemins långtgående krav. Regeringsalternativet med Magdalena Andersson som statsminister säger tillsammans nej 26 gånger, framför allt tack vare MP, V och C. 

 

M, KD och SD vill även börja bryta uran i Sverige, vilket varit förbjudet sedan 2018. Det kommer att göra gruvprojektet i Norra Kärr ännu mer lockande för exploatörer

Utöver hotet om försämrad miljölagstiftning har nyligen ett annat oroväckande förslag röstats igenom i nuvarande riksdag då C, SD, KD och M är överens om att begränsa miljöorganisationers rätt att gå till domstol. Denna rättighet skyddas av EU-rätten och är alldeles nödvändig för att vår miljölagstiftning ska fungera. Dessa partier vill att Sverige ska driva på i EU för att försämra denna grundläggande rättighet. 

 

Aktion Rädda Vättern har under 12 år sett hur viktigt det är att överklaga och pröva ärenden i domstol för att gällande lagstiftning ska följas. Vi uppmanar lokala företrädare att påverka sitt riksdagsparti att dra tillbaka detta orimliga förslag och vi uppmanar alla att rösta för Vättern i valet. Rösta för att bibehålla och stärka nuvarande miljölagstiftning – inte försämra den. 

Om detta innebär att du röstar olika i kommun, region och på riksplanet så hoppas vi du gör det för Vätterns skull, så att vi äntligen kan sätta stopp för hoten mot vår sjö.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa