Varför värderar regionen sina anställdas tid olika?

På vilket sätt är det mindre obekvämt för undersköterskor och skötare att jobba natt, frågar sig en mentalskötare.

Insändare 10 december 2022 09:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Regionstyrelsen i Region Östergötland har valt att värdera sina anställdas tid olika. Beslut har tagits att höja ersättningen för obekväm arbetstid för sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, röntgensköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker.

Den stora grupp som man kallar "övriga grupper" inkluderar bland annat undersköterskor och mentalskötare. Ersättning för ob är just att arbete utförs när det bedöms vara på obekväm tid. På vilket sätt är det mindre obekvämt för undersköterskor och skötare?

Höj gärna grundlönen för sjuksköterskor och andra ovanstående grupper vid 24/7-verksamheter för att locka till arbete i dessa verksamheter. Men inte genom differentierade ersättningar vid obekväm arbetstid till olika yrkesgrupper.

Skäms på er region politiker! Gör om och gör rätt!

”Mentalskötare som ledsnat”

 

Svar:

Varje dag och natt gör vårdpersonal i Region Östergötland ett både viktigt och fantastiskt arbete som aldrig får glömmas bort. Samtidigt behöver satsningar i en ansträngd ekonomi göras där de ger störst effekt. Syftet med satsningen på ett utökat OB-tillägg är att förbättra möjligheterna att bemanna de vårdplatser som behövs. Ytterst handlar det här om att kunna ta hand om de patienter som behöver vårdas på sjukhusen.

Det råder i dag stor brist på bemannade vårdplatser och huvudanledningen är att det saknas sjuksköterskor i 24/sju för att kunna bemanna upp dem. Vårdplatsbristen utgör en risk för de patienter som behöver vård och det gör också att vårdpersonal inte längre orkar och därför lämnar Region Östergötland som arbetsplats. Denna negativa spiral måste brytas. 

Beslutet i regionstyrelsen är en satsning på 50 miljoner kronor. Det innebär att OB-tillägget höjs med 75 procent vid arbete vardagnätter och helger. Förändringen gäller sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor, biomedicinska analytiker och biologer. Vi är medvetna om att det finns andra yrkesgrupper där det också kan vara svårt att bemanna arbetspassen, men ekonomin är mycket pressad och det finns inte ekonomiskt utrymme att höja OB-tillägget för alla. Prioriteringen har gjorts med hänsyn till att komma till rätta med de bemanningsbrister som sedan länge varit de svåraste. Höjningen kommer att börja gälla den 1 mars 2023 och ska utvärderas under 2025. 

Marie Morell (M), gruppledare och regionstyrelsens ordförande

Per Larsson (KD), gruppledare

Alexander Höglund (L), gruppledare och 1:e vice ordförande i regionstyrelsen


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa