Vadstena måste också arbeta för ökad folkmängd

"Varför har inte Vadstena gått med i detta samarbete?" undrar insändarskribenten.
"Varför har inte Vadstena gått med i detta samarbete?" undrar insändarskribenten.

"Vi i Vadstena måste ta vara på alla möjligheter till ökad sysselsättning och folkmängd!" skriver Anders Agnemar.

Insändare 19 februari 2021 16:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Fråga till KS-ordförande Peter Karlsson. I dagens MVT 11/2 kan man läsa att "Motala, Linköping, Mjölby, Kinda och Åtvidaberg vill stärka det gemensamma arbetet för att öka sysselsättningen och öka befolkningsmängden”. Varför har inte Vadstena gått med i detta samarbete? Vi i Vadstena måste ta vara på alla möjligheter till ökad sysselsättning och folkmängd!

Anders Agnemar 

 

Peter Karlsson (M) svarar:

Jag delar Anders Agnemars uppfattning till 100 procent att Vadstena ska ta till vara på alla möjligheter att öka sin folkmängd och sysselsättningsmöjligheter, vilket också sker.

Detta arbete är mycket högt prioriterat både i den styrande majoriteten och i förvaltningen i Vadstena kommun.

 

Vadstena kommun arbetar tillsammans med andra kommuner till exempel Motala, Mjölby och Ödeshög i olika infrastrukturprojekt. Det gäller områden som till exempel cykelväg, fiber, vatten/avlopp och fjärrvärme. 

Just nu pågår ett intensivt arbete med regionen angående en ny regional utvecklingsstrategi (RUS) vilket sker tillsammans med länets alla kommuner och avser bland annat bostadsförsörjning och transportinfrastruktur. 

 

När det gäller den specifika frågan att delta i nämnda lokala arbetsmarknadsområde (LA) som är centrala Linköpingsområdet så innefattar den enbart kommuner som har kommungräns mot Linköping således inte Vadstena. Det finns två ytterligare LA-områden i regionen med andra kriterier och Vadstena ingår i det större av dem tillsammans med Linköping, Mjölby, Motala, Kinda, Åtvidaberg, Boxholm och Ödeshög där detta viktiga arbete sker. 

 

Vi följer utvecklingen och utbyter information kontinuerligt med de andra lokala arbetsmarknadsområdena samt med regionen och andra samhällsaktörer. Allt för att Vadstena kommun ska få de allra bästa förutsättningarna att växa och klara framtida utmaningar. 

Peter Karlsson (M)

Ämnen du kan följa