Tänk om kring parkeringsförbudet i Västanvik

Det var med stor besvikelse jag läste i MVT att Västanviks samfällighetsförening beslutat att införa parkeringsförbud, året om, på hela området.

Insändare 12 juni 2021 15:15
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vår familj har under flera år haft Västanvik som ett av våra favoritutflyktsmål för vandring och motion. Området är välskött och vi har ofta berömt ”måndagsgruppen” som tillverkat bord, bänkar, vindskydd med mera. Vi har alltid blivit vänligt bemötta av boende i området och verkligen känt oss välkomna. 

 

Fint med Östgötaleden genom området. Någon trängsel har vi inte upplevt, många gånger har vi vandrat långa sträckor utan att möta en enda människa. Ingen nedskräpning eller ovarsamhet med naturen. Inte heller har vi mött bilister som kört för fort. Vi har många gånger stått ensamma på parkeringen. Därför skulle det vara intressant att få besked om orsaken till det drastiska beslutet.

Beslutet med parkeringsförbud på hela området slår hårt mot oss icke boende i området men som älskar Västanvik. Jag tror på en öppen och välkomnande atmosfär vilket jag tidigare upplevt också varit samfällighetens intention. Av den anledningen kom Östgötaleden att gå genom området och för detta har samfälligheten ett årligt driftbidrag. 

 

Tidigare har man också fått bidrag av Motala kommun för byggande av gemensamhetslokal. Det känns som att bli utestängd från en del av Motala. Jag vet att det finns några få parkeringsplatser precis vid infarten till området men därifrån till den vackra leden utmed Vätterns strand är det några kilometer. 

Jag vill uppmana styrelsen och samfällighetsföreningen att ompröva beslutet om parkeringsförbud och slopa det helt alternativt begränsa det till en period under sommaren.


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Efter stämma i Västanvik: "Vi ska ha leden kvar"

Efter stämma i Västanvik: "Vi ska ha leden kvar"