Platens hyresgäster kommer belastas

Bäva månde Bostadsstiftelsen Platens hyresgäster!

Insändare 8 september 2022 06:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vid en valseger för de borgliga, så kommer med största sannolikhet dessa att genomföra en bolagisering av stiftelsen. 

Detta innebär att kommunen förväntar sig att Platen framledes skall generera vinst. Allt annat vore ett avsteg från tanken med bolagsbildning.

 

Vem som skall belastas för att dessa vinster skall uppstå, är inte svårt att förstå! Självfallet blir det ni som är Platens hyresgäster. Det innebär att ni som idag, skall beskattas som alla andra Motalabor, men att ni därtill skall bidra till kommunens kassa via dessa vinster. Det vill säga genom era hyror.

Alla andra argument som de borgliga politikerna har, är svepskäl för att kunna genomföra bolagiseringen. Tidigare förslag i samma anda, har efter nogsam genomlysning avfärdats. Ett bärande skäl till detta var just kostnadsfördyringen för de boende!

Bertil Thorén

Svar:

Det finns en okunskap kring vad en kommunal koncernbildning skulle innebära för allmännyttan Bostadsstiftelsen Platen, och det blir tydligt i insändaren ovan. Låt mig räta ut några av frågetecknen.

Ja, Platen skall generera vinst. Det är nödvändigt för hur skall man annars på ett bra sätt kunna finansiera framtida investeringar? Bostadsstiftelsens bör generera ett överskott varje år och det gör man redan idag.

 

Hyressättning regleras genom förhandlingar och en hyreshöjning kan bara ske om det finns en god grund för en höjning. Man kan inte godtyckligt höja några hyror. Vi vill värna allmännyttan och se till att det finns goda boendemöjligheter till ett skäligt pris, oavsett om det är i stiftelseform eller bolagsform.

Den stora fördelen med en bolagisering inom kommunen är att Platen kan ingå i en koncern med övriga kommunala bolag. Där kan överskott och underskott kvittas mot varandra för att största möjliga vinst ska stanna inom kommunkoncernen, vilket är bra både för hyresgäster och kommun.

Därför ser vi att det bästa för kommunen vore om vi börjar arbeta mot en modern koncernstruktur. Det är så att i stort sett alla kommuner i Sverige har gått ifrån en stiftelseorganisation, till att istället arbeta i bolagsform, just utifrån det jag beskrivit.

 

Mark Henriksson (M), kommunstyrelsens ordförande


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa