Parkeringsförbudet i Västanvik berör oss alla

"Jag tror många skulle vara intresserade av att höra hur styrelsen för samfälligheten resonerat inför beslutet" skriver insändarskribenten.

Insändare 3 oktober 2021 10:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den 15/6 skrev jag en insändare i MVT där jag framförde min besvikelse över att Västanviks samfällighetsförening beslutat att införa parkeringsförbud året om på hela området. Jag beskrev hur mycket jag och min familj värdesätter Västanvik som naturområde och hur välskött det är.

Jag har fått många positiva reaktioner och kommentarer på insändaren, även av personer boende i området. Men jag har inte fått någon kommentar av styrelsen för samfälligheten. Trots allt är det inte vilket beslut som helst man tagit. 

 

Det berör oss alla i Motala med omnejd genom att man på ett effektivt sätt stänger ute oss genom att införa ett totalt parkeringsförbud på hela området, året om, och hänvisa till några få parkeringsplatser flera kilometer från den vackra vandringsleden utmed Vättern.

Jag tror många skulle vara intresserade av att höra hur styrelsen för samfälligheten resonerat inför beslutet. Därför ställer jag några konkreta frågor som jag skulle uppskatta om styrelsen vill kommentera här i MVT. 


1. Vad är orsaken till det drastiska beslutet att införa parkeringsförbud på hela området?
2. Hur många hushåll bor i Västanvik?
3. Hur många personer deltog på samfällighetens möte då beslutet togs?
4. Råder det full enighet bland de boende i Västanvik angående beslutet?
5. När ska beslutet utvärderas?
6. Jag upplever beslutet som ett sätt att stänga ute övriga Motalabor från ett att vår kommuns finaste naturområde. Hur ser styrelsen på detta?

Jangunnar Hjalmarson

 

Svar:

Västanviks samfällighets boende äger och förvaltar gemensamt skogen, vägarna, hamnarna och anläggningarna i Västanvik.

Under förra sommaren var det tidvis kaos på och utanför våra parkeringar. Bilar stod på gräsmattor, boulebanor, vändplatser och vid iläggningsramper. Flera boende upplevde sig besvärade av det ökande antalet besökare i området och krävde att styrelsen agerade.

 

Styrelsen beslutade då att införa generellt parkeringsförbud inom området och hänvisa till parkering vid infarten och vid Medevi.

Effekten har blivit en minskning av trafik inom området, vilket många boende upplever positivt. Under hösten kommer styrelsen att utvärdera åtgärden på områdesmöten med de boende. Vår målsättning är en god och säker miljö för både boende och besökare, och vi välkomnar vandrare och besökare till Västanvik.


Lars Ekström, ordförande Västanvik samfällighetsföreningen


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa