Om ambitionerna sägs vara höga så är det upp till bevis

"VTNAB är ingen kortsiktigt satsning, ingen quick fix, den måste man se långsiktigt" skriver insändarskribenten i en replik.

Insändare 1 februari 2022 17:45
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ni säger att ni kan spara några kronor med att lägga ner bolaget – att ni nu ser verksamheten som en kostnad – i stället för att se VTNAB, Vadstena Turism och Näringslivsbolag, som en investering för framtida möjligheter – för att få Vadstena att växa.

Att ständigt byta fot – att inte ge en investering chansen att blomma – leder ofta till dåligt resultat. VTNAB är ingen kortsiktigt satsning, ingen quick fix, den måste man se långsiktigt, minst 5-7 år innan satsningen ger något resultat. Dessa ständiga skiften har pågått i kommunen under de senaste 30 åren – man har satsat på olika näringslivs och turismkonstellationer under några år och när resultaten uteblir – kortsiktigt, så lägger man ner. 

Orsaken till de uteblivna resultaten är att den politiska ledningen inte satsat fullt ut på de aktiviteter som föreslås och att man inte heller har medgivit den tillräckliga tid som åtgår för att uppnå resultat. I stället drar man i handbromsen och hittar på någon annan lösning.

 

Denna bristande förståelse för långsiktighet, att förstå att olika satsningar tar tid innan det börjar blomma – gör att Vadstena under de senaste 30 åren har tappat 300 personer i stället för att öka med 300. För kommunen innebär det här förlorade skatteintäkter/minskat så kallade skatteutjämningsbidrag från staten. Bidraget är kopplat till antalet invånare i kommunen. Kommunens kostnader däremot är ständigt ökande, trots ihärdiga rationaliseringar och effektiviseringar – eftersom den större delen av kommunens totalkostnader är lönekostnader. 

Slutsatsen blir att om vi inte kan öka antalet invånare så står vi snart återigen för risken att vi får en ny höjning av kommunalskatten. Eller att vi inlemmas i en annan kommun på grund av att vi inte klarar av den egna ekonomin.

 

Jag förstår inte hur den politiska ledningen tänker när man återigen stoppar in turism och näringslivsverksamheten in i den kommunala, administrativa kvarnen. Även om ambitionerna sägs vara höga den här gången med destinationsutvecklare och näringslivschef, så är det upp till bevis. Risken är stor att verksamheten åter mals ner till ett intet.

Vi kommer att följa den nya ordningen med stort intresse.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa