Många prioriterar inte längre gudstjänst i hemkyrkan

"I dag delar dessa fem kyrkor på söndagarna där vi försöker att få till en så rättvis fördelning som möjligt" skriver Ilona Degermark, kyrkoherde.

Insändare 5 december 2021 11:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det här är ett svar på "Vill inte pastoratet att vi besöker våra kyrkor?" 29/11.

Så mycket det värmer mitt hjärta då jag läser din längtan efter att få gå i gudstjänst! Jag känner verkligen igen mig i känslan av saknad efter att mässan firas varje söndag i min egen hemkyrka. Då jag sätter mig ned för att reflektera över detta slår det mig att jag alltför sällan faktiskt gått dit och då djupnar förståelsen i mig – jag är inte ensam i detta. 

Många med mig prioriterar inte längre söndagens gudstjänst i hemkyrkan och det leder till att besöksantalet minskar. Och så får kyrkans kärna, att fira gudstjänst, samsas med uppdraget att vara goda förvaltare av våra medlemmars kyrkoavgift och ta ett större klimatansvar.

 

Det är nu många år sedan det firades gudstjänst i varje kyrka varje söndag, och jag delar din längtan efter att detta vore möjligt. I Fornåsa församling finns inte mindre än fem kyrkor. Det finns säkert församlingsbor i alla dessa som känner som du och jag, man önskar att det fanns ett gudstjänstliv ”som förr” just i deras kyrka, men har, av olika skäl, svårt att finna dit då söndagen kommer. 

I dag delar dessa fem kyrkor på söndagarna där vi försöker att få till en så rättvis fördelning som möjligt.

 

Varje onsdag kväll har församlingsbor i Fornåsa möjlighet att komma till kyrkan för en andakt och samtal om sin tro, och vår glädje skulle vara mycket stor om du vill komma dit för att tillsammans med oss bygga en stark gudstjänstfirande församling. Vi är också alltid öppna för lekmannaledda gudstjänster vilket kan öppna möjligheter till en ökad frekvens av gudstjänstfirande i just din hemkyrka.

Så kom, eller ring oss, så bygger vi församling tillsammans!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa