Lokala politiker – sätt krav i gruvfrågan

Riksdagsledamöter vill kringgå miljölagstiftningen om gruva vid Vättern.

Insändare 27 april 2021 18:35
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Här kommer en uppmaning till våra kommunpolitiker som vill skydda Vättern och inte tillåta en gruva vid Norra Kärr invid Vätterns strand, utan att först göra en grundlig miljöprövning. Kontrollera vad era partikamrater gör i Stockholm! Era partiföreträdare i riksdagen har nämligen just röstat igenom ett krav på att regeringen ska bryta mot gällande miljölagstiftning.

 

M, KD, SD, C och L kräver att Bergsstaten först ska ge gruvbolag så kallad bearbetningskoncession, en rättighet att bedriva gruvverksamhet i 25 år. Först i efterhand, menar dessa politiker, ska bedömning göras om gruvverksamheten skadar skyddad natur. Detta strider mot både gällande miljölagstiftning och minerallagen.

 

Tidigare försökte det kanadensiska bolaget Tasman Metal sig på detta knep för att öppna upp ett enormt gruvhål norr om Gränna, men tack vare miljörörelsens överklagan klargjorde Högsta förvaltningsdomstolen att detta var olagligt – först måste det finnas en utredning om gruvverksamheten kunde misstänkas påverka den natur och de djurarter som ska skyddas enligt Natura 2000-reglerna. Det handlar här bland annat om EU:s livsmiljödirektiv som Sverige är skyldigt att följa och som är överordnat övrig svensk lagstiftning. Hela Vättern täcks av sådana Natura 2000-regler. Det är ingen slump. Vättern är ett unikt ekosystem med oskattbara naturvärden. 

 

I debatten uttryckte den moderata företrädaren Elisabeth Björnsdotter Rahm att syftet var att klättra på rankinglistan för gruvvänliga länder och företrädaren för centerpartiet, Helena Lindahl, sa att myndigheterna ska tala med en röst, det vill säga när Bergsstaten först har sagt sitt ska övriga myndigheter inte opponera sig.

Vi inom Aktion Rädda Vättern, och troligtvis en majoritet av boende i Vätterbygden, vill veta hur de lokala borgerliga politikerna nu tänker göra för att få sina partivänner i riksdagen att respektera gällande miljölagstiftning? Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet reserverade sig mot beslutet.

Ämnen du kan följa