Lärarnas villkor avgör elevernas möjligheter

I dag den 5 oktober firas Världslärardagen, en dag som instiftats av Unesco för att årligen uppmärksamma den avgörande betydelse som lärare har för samhället.

Insändare 5 oktober 2022 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är ingen överdrift att säga att det är vi lärare som skapar grunden för morgondagens värld. Att ungdomar lämnar skolan inte bara med tillräckliga kunskaper för vidare studier och arbete, utan att de också blir kritiskt tänkande demokratiska medborgare, som aktivt vill och kan delta i samhällsbygget.

Vi lärare är särskilt viktiga i en osäker och utmanande tid. En tid som mer än på länge behöver fokus på kunskap och på demokratiska värderingar. Kriget i Ukraina har påmint oss om bland annat vikten av att skolan kan ge unga människor verktyg för att urskilja sanning från fiktion och fakta från propaganda. Mot förfalskade eller snedvridna nyheter hjälper bara kunskap och källkritik.

 

För att kunna lyckas i sitt viktiga uppdrag behöver dock Sveriges lärare få bättre förutsättningar än de som finns idag. Arbetsvillkoren måste förbättras och arbetsbördan lättas genom minskad administration och fler legitimerade/behöriga kollegor. Lärarna måste få tid till att planera och följa upp sin undervisning, vilket är avgörande för utbildningens kvalitet. På varje skola måste det finnas tillräckliga resurser så att arbetssituationen blir hållbar och alla elever får det stöd de har rätt till.

 

Den försämrade likvärdigheten och växande klyftorna i svensk skola är ingen bra grogrund för en stark demokrati. Skolmisslyckanden och det utanförskap de medför, leder till minskad delaktighet och vilja att påverka samhällsutvecklingen. Vi behöver ge alla elever, oavsett bakgrund, likvärdiga möjligheter att lyckas i skolan. Då ger vi Sverige mycket bättre möjligheter att utvecklas till ett land som står sig starkt och också kan bidra i den globala utvecklingen.

 

Vi uppmanar Motalas nyvalda politiker som snart får ansvaret och makten att göra dessa insatser möjliga och att möta oss i detta. Att vi har en fungerande skola med goda villkor för lärare att utföra sitt jobb är en förutsättning för demokratin.


 
 
 
 
 
 
Läs mer!

Nämnden om skolutredningen: "Känslig politisk fråga"

Nämnden om skolutredningen: "Känslig politisk fråga"

Företagare om näringslivet i kommunen – "Man bjuder inte på en räkmacka"

Företagare om näringslivet i kommunen – "Man bjuder inte på en räkmacka"
Visa fler
Ämnen du kan följa