Kanske är vi inom vården för duktiga?

Finns det några politiker som på riktigt lyssnar på fotfolket? När ska människan bli mer än kronor och ören?

Insändare 21 september 2022 08:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vad kan jag/vi göra för att ändra våra förutsättningar?

Vi blir färre och färre som kan upprätthålla en vårdnivå som känns självklar för oss som valt att jobba med ”behövande” människor. Ibland undrar man om politiker själva eller deras familj har varit allvarligt sjuk eller döende?

 

Kanske vi som jobbar i vården är för duktiga att kompensera för den miserabla organisationen. Men snart kommer systemet att kollapsa och då blir bara byråkraterna kvar. Tyvärr har de ingen sjukvårdsutbildning, så då blir inget vidare att bli sjuk…

Jag förstår att ingen fattat dessa beslut ensam. Det är en långsam process som man knappt märkt av. Inte ens jag som har jobbat inom vården i drygt 40 år har begripit förrän nu vad som egentligen hänt. Har haft allt fokus på de patienter med familjer som jag dagligen möter. 

 

När det nu inte går att få nya medarbetare eller ändra förutsättningar för att verksamheten ska bli mer effektiv och kunna hjälpa fler, och för att vi inte är fria att fatta beslut som vi vet är de bästa för det jobb vi ska utföra, så går det snart inte längre. När allt ska upp i ”beslutsapparaten" och manglas runt, för att sedan komma tillbaka som ett ”Nej det går inte”, så orkar inte våra chefer vara kvar. De som verkligen vet vad som behövs.

 

Bra chefer slutar, sjuksköterskor orkar inte vara kvar, det är en negativ spiral som måste bromsas. Fråga oss på golvet vad som behöver göras annorlunda. Ta bort det ”betongblock” av byråkrater som hindrar pengarna att komma dit där de behövs och gör mest nytta.

Ge oss mandat att fatta beslut om det som VI är bäst på, det vi har studerat och utbildat oss för i åtskilliga år. Lita på vår bedömning och kunskap utan detta kontrollsystem som bara sväljer en massa pengar.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa