Inför gratis arbetsskor även i kvinnodominerade yrken

Kommunal kräver gratis arbetsskor för alla välfärdsarbetare.

"På sikt skulle gratis arbetsskor i välfärden ge en samhällsekonomisk vinst, då de skulle bidra till att minska sjuktalen" skriver insändarskribenten.

"På sikt skulle gratis arbetsskor i välfärden ge en samhällsekonomisk vinst, då de skulle bidra till att minska sjuktalen" skriver insändarskribenten.

Foto: Per Larsson / TT

Insändare2022-04-28 19:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Till berörda parter i Motala Kommun och Region Östergötland.

Bra arbetsskor är dyra, slits fort och används enbart på arbetsplatsen. Därför borde arbetsgivaren stå för kostnaden. Idag betalar välfärdens medarbetare tusentals kronor ur egen ficka varje år – för att minimera arbetsmiljörisker.

På de manligt dominerade arbetsplatserna i kommunerna är gratis skor en självklarhet. För yrkesgrupper som maskinister, anläggnings- och parkarbetare gäller Arbetsmiljöverkets regler om skyddsskor. Men, på de kvinnodominerade arbetsplatserna tvingas däremot lågavlönade undersköterskor och barnskötare att betala för sina arbetsskor själva. Så är det för majoriteten av personalen i vård, omsorg, förskola och skola. Trots att de i jobbet går långa sträckor på betonggolv och asfalt, i alla slags väder och under alla årstider, med stora risker för belastningsskador, halk- och fallolyckor.
 

Nära 20 000 anställda i äldreomsorg, skola och förskola har svarat på Kommunals medlemsenkät om arbetsskor. I äldreomsorgen är det 88 procent som inte får bidrag till sina arbetsskor. Trots att sju av tio går över 10 000 steg varje arbetsdag. Resultaten från förskola och skola är ännu sämre. 96 procent inom förskolan och 94 procent inom skolan får inte heller bidrag av sina arbetsgivare till köp av arbetsskor.
 

På sikt skulle gratis arbetsskor i välfärden ge en samhällsekonomisk vinst, då de skulle bidra till att minska sjuktalen. Arbetsskor minskar belastningsskador, förslitningar, halk- och fallolyckor, arbetsskador och arbetsorsakade besvär. Arbetsskor i välfärden är också en fråga om hygien och smittsäkerhet. När privata skor används i jobbet, vilket de gör idag, ökar risken för smittspridning.

Kampen för fria arbetsskor pågår för fullt i många kommuner och är en fråga som engagerar medlemmarna i Kommunal. Ett exempel är Facebookgruppen ”Rätten till fria arbetsskor” som i skrivande stund har nära 5000 medlemmar. 

Allt fler kommuner och arbetsgivare, bland annat Ödeshögs Kommun, har också beslutat att bekosta arbetsskorna, eller åtminstone börjat ge bidrag för köp av arbetsskor. Dock inte Motala Kommun eller Region Östergötland.

Alla, oavsett kön, behöver bra arbetsutrustning. Kommunal kräver rättvisa, ett jämställt arbetsliv och en god arbetsmiljö för medlemmarna i välfärden. Det är hög tid att införa gratis arbetsskor även i vård, omsorg, förskola och skola!