Har Lalandia de ekonomiska resurser som krävs?

Vid försäljningar av fastigheter är det brukligt att köparen erlägger en handpenning om 10% av köpeskillingen som en försäkran om att affären kommer att genomföras.

"Det är hög tid att kommunen slutar ”lita på Lalandia” och i stället tar ansvar för vad man lägger skattebetalarnas pengar på" skriver insändarskribenten.

"Det är hög tid att kommunen slutar ”lita på Lalandia” och i stället tar ansvar för vad man lägger skattebetalarnas pengar på" skriver insändarskribenten.

Foto: Peter Calén

Insändare2022-10-09 18:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Hur Motala kommun i allmänhet tillämpar denna regel är för mig obekant. När det gäller affärsuppgörelsen och fastighetsförsäljningarna till Lalandia så har dock ingen handpenning erlagts. Vid förfrågan till kommunen om varför så är det svar som givits att ”vi litar på Lalandia”.

Överenskommet pris med Lalandia är 61 miljoner (svenska kronor) vilket medför att den handpenning som borde ha erlagts skulle ha uppgått till 6,1 miljoner. En liten summa med tanke på de ofantligt stora kostnader som lagts ner på projektet, pengar tagna ur skattebetalarnas kassa. 

Nu har utvecklingen av projektet tagit en sådan vändning att det inte kan hållas för helt otroligt att denna affär ej kommer kunna genomföras. Anledningarna är flera. Dels har kommunen svårt att få fram så mycket detaljplanelagd byggbar mark som de lovat Lalandia. Dels har bygg- och räntekostnaderna stigit avsevärt det senaste året. Och sist men inte minst på grund av Lalandias egen ekonomi. När det gäller det danska företagets ekonomiska situation så borde ansvariga på kommunen omgående agera och försäkra sig om att Lalandia har de ekonomiska resurser som krävs för att genomföra affären.

Lalandia ingår i företaget Parken Sport & Entertainment, ett börsnoterat företag som finns på Köpenhamnsbörsen. I början av 2022 aviserade de att de skulle lägga ut fotbollsarenan Parken stadion och de fyra kontorstornen till försäljning, allt beläget i Köpenhamn. De söker fortfarande efter intressenter! Nu under vecka 38 kom ytterligare ett börsmeddelande från dem att de även undersöker möjligheten till en partiell (delvis) försäljning av Lalandiaverksamheten.

En person som reagerat kraftfullt på börsmeddelandet är Per Hansen som är investeringsekonom hos Nordnet. Han är kritisk och framhåller att Parken Sport & Entertainment för ett bra tag sedan meddelade att man skulle utreda om det fanns möjlighet till en försäljning av Parken stadion och att det inte kommit några besked om detta de senaste månaderna. Per Hansen fortsätter med att framhålla att Parken Sport & Entertainment har en relativt stor räntebärande skuld. De löpande kostnaderna för skulderna kommer inte minska i takt med att räntorna stiger. Försäljningen av Parken kan gå trögt och påverkas av utvecklingen med betydande räntehöjningar och fallande tillväxt. Det är kanske därför som även Lalandia måste ”tas med i spelet” skriver Per Hansen.

En anmärkningsvärd skrivelse i börsmeddelandet är att först skriver företaget att de ska undersöka möjligheten till en försäljning av Lalandiaverksamheten men avslutar samma meddelande med att det inte finns någon garanti för att försäljningen av Lalandiaverksamheten kommer att genomföras. Personligen funderar jag över vilka signaler de vill skicka och om deras information framstår som seriös gentemot deras investerare och affärspartners.

Det är hög tid att kommunen slutar ”lita på Lalandia” och i stället tar ansvar för vad man lägger skattebetalarnas pengar på. Se verkligheten i vitögat och stoppa allt kostnadskrävande detaljplanearbete tills Lalandia givit ekonomisk säkerhet, till exempel en bankgaranti. I affärer kan man aldrig lita på någon, skriftliga och bindande avtalet är vad som gäller. Med tanke på affärens storlek och att det är skattebetalarnas pengar och egendom som hanteras så anser jag att det är ytterst oansvarigt av beslutande organ att fortsätta arbetet med Lalandiaprojektet utan att ha garantier för att Lalandia har de ekonomiska muskler som krävs för att genomföra planerat turistkomplex.

För övrigt måste man nog ställa sig frågan om varför Lalandia skulle vilja/kunna bygga nytt i Motala när de inte verkar vilja/kunna behålla anläggningarna som de har i Danmark. 

Jag tror inte på Lalandia och jag litar inte på Lalandia!