Gamla blir de som haft tur (eller otur) att leva länge

Och när vi blir gamla avtar kraft och förmåga att själva ta vård om oss. Vi måste få hjälp, i bland med de enklaste av vår personliga omvårdnad.

Insändare 30 september 2022 19:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För några generationer sedan vilade omvårdnaden om de gamla släktens yngre, i de flesta fall med god och kärleksfull omvårdnad. Ibland blev de gamla föremål för ren vanskötsel och den sista tiden i livet blev eländig.

Skräckexemplen om bristande vård på ålderdomshemmen gjorde att de gamla fruktade den dagen då ”hemmet” var sista anhalten i livet.

 

Så är det inte längre? Modern äldreomsorg vilar på uppfattningen att de gamla har rätt till ett bra liv intill slutet. Moderna äldreboenden är en kommunal förpliktelse och de som sköter omsorgen är utbildad och har personliga egenskaper att vårda och hjälpa. Det räcker inte med teoretiska kunskaper. Saknas förmågan att ta hand om och vårda dessa sköra medmänniskor går det inte att uppfylla den mycket svåra uppgiften.

Samhällets makthavare kan ställa upp mycket detaljerade krav på hur modern äldreomsorg skall bedrivas. Finns inte rätt personal som vårdar, och finns inte rätt arbetsledning att leda och stödja går det knappast. Finns det sedan inte rätt ägare som har ambition att driva omsorgsverksamheten med just omsorg överordnad andra målsättningar. Hjälper inga föreskrifter eller kontrollmyndigheter. Har ägaren vinst som övergripande mål blir myndigheternas föreskrifter slalompinnar vilka skall undvikas då dessa hindrar företagets viktigaste mål

 

Härav följer att företag, med annan huvuduppgift än att ge omsorg åt människor i sista delen av ett pliktfyllt liv, är direkt olämpliga.

Omsorgen om samhällets invånare åligger de av invånarna förtroendevalda, endast de har givits uppgiften och mandatet. På dem vilar ansvaret för omsorgen av samhällets invånare, Invånare som efter ett liv av möda förtjänar en värdig sista tid. Det är för att möjliggöra denna sista omsorg och erkänsla vi avstår våra pengar. Aldrig i livet för att möjliggöra vinstdrivande bolag att förskingra våra pengar.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa