En skam att Motala kommun inte värnar jordbruksmark

Insändare 26 november 2022 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Läser i MVT den 23 november att 12 hektar jordbruksmark i Djurkälla ska exploateras till förmån för bostäder. Arean är ca 24 fotbollsplaner. Marken har tidigare använts till potatisåker.

Hektarskörden av matpotatis var 30 590 kilo per hektar år 2021 (källa: Jordbruksverket). Med tolv hektar jordbruksmark försvinner också potatisskörd i storleken 367,08 ton på ett år. 

Men vad gör väl det? Potatis finns att köpa på ICA.
Medan snart sagt varenda politiker pratar om klimatkris är det tvärtyst om livsmedelsförsörjningen i Sverige. Vi importerar 50 procent av den mat vi äter (källa: LRF). Detta bekymrar inte Motala kommun som glatt exploaterar åkermark.

Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle. Dessa mål har även Motala i sikte; på pappret.- För att kommunen ska växa långsiktigt måste vi värna vår miljö och växa hållbart. Därför ska vi arbeta aktivt för att Agenda 2030 ska genomsyra hela kommunens verksamhet (från kommunens hemsida). Växer vi hållbart genom att exploatera jordbruksmark?                

Jordbruksmark är en långsiktig resurs och en exploatering av den typ av mark är en irreversibel process. Andelen jordbruksmark minskar just nu i Sverige och i resten av världen. Det är en skam av Motala kommun att inte värna jordbruksmark. När ska man börja leva upp till sina egna måldokument?

King Edward


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa