Det hjälper inte att dribbla med ekonomiska teorier

"Politikerna måste först ange vilken vård som skall utföras och vilken kvalitet som krävs. Som exempel kan man inte acceptera en vårdgaranti som drar ut på månader" skriver insändarskribenten.

Insändare 23 februari 2022 15:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Efter artikeln om halv miljard i vinst för Region Östergötland är det flera som ställer sig frågande när regionen kallar oanvända pengar för vinst. Styrelseordföranden är uppenbarligen stolt över att ha fått fram en stor ”vinst”. Vinst uppstår när man har överträffat sig själv eller nått ett resultat som är bättre än förväntat och samtidigt uppfyller given målsättning. Regionens sjukvård fungerar inte ens i närheten av vad medborgarna förväntar sig. Regionen har fått i uppdrag att genomföra sjukvård i länet enligt en plan/målsättning som skall uppfyllas med tilldelade resurser.

 

Som alla vet, och som kommer fram i pressen, är att sjukvården är undermålig och då menar jag inte den hårt arbetande personalen. När personal och vårdtagare begär förbättringar (rätta till felaktigheter) så blir svaret att det finns inga pengar. Klart att det inte finns för de ligger på kapitalkonto för förräntning! De gör där samma nytta som när de ligger i skatteparadis.

Det måste till en förändring. Det hjälper inte att dribbla med ekonomiska teorier. Man måste i grunden förändra organisationen. Jan Carlzon, när han blev vd för Linjeflyg (före SAS), konstaterade han att det var mycket förseningar i avgångarna på framför allt Bromma. Han bestämde att dessa måste bort och utsåg en chef att utreda vilka förändringar och investeringar som krävdes för att uppnå noll förseningar och vad kostnaderna skulle bli. Han blev förvånad när det visade sig att investeringarna blev lägre än man förväntat sig och man beslutade omedelbart att genomföra projektet som blev lyckat.

 

Regionen och även kommunerna borde göra på liknande sätt. Politikerna måste först ange vilken vård som skall utföras och vilken kvalitet som krävs. Som exempel kan man inte acceptera en vårdgaranti som drar ut på månader. Målsättningen måste vara att man inte skall vänta på vård i mer än en vecka. Andra länder har bättre än så. Därefter skall alla berörda chefer utgå från detta och beräkna vilka investeringar i personal, utrustning och organisation som krävs. Detta skall kostnadsberäknas och verifieras av Regionchefen som presenterar detta för politikerna som godkänner eller informerar medborgarna varför det inte går, de har ansvaret!

 

När det gäller vinster i välfärden som vänstern livligt pratar om vill jag förtydliga att de privata företagen startar inte verksamheten med att skicka vinster till skatteparadisen, utan de framkommer när man gjort en bra insats i vården. Sedan kan de ha gjort oskäliga vinster, men det beror på att man inte har gjort en riktig upphandling eller inte följt upp att målen har nåtts. Där finns det massor att göra med uppföljningar. Jag har erfarenhet från hemtjänsten där kommunen vidarebefordrade krav från brukarna till utförarna, men sedan kontrollerade man inte om åtgärderna hade genomförts.

Sverige ligger numera efter andra europeiska länder och det krävs ett omfattande arbeta att genomföra erforderliga förbättringar men Regionerna måste kunna samarbeta. De som i organisationen anser att det skall förekomma vinst bör i ett första steg ges andra arbetsuppgifter. Det bästa vore att engagera erfarna företagsledare som känner till sambanden mellan kvalitet och lönsam produktion.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa