Därför måste vi värna Vätterns vatten

Den 29 augusti, bjöd Boets byalag i Ödeshögs kommun in till möte om gruvplanerna i Norra Kärr.

"Vatten är nödvändigt för liv på jorden. I vår del av världen har vi dessutom krav på att det ska vara rent" skriver insändarskribenterna.

"Vatten är nödvändigt för liv på jorden. I vår del av världen har vi dessutom krav på att det ska vara rent" skriver insändarskribenterna.

Foto: Katarina Hydén

Insändare2021-10-06 16:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Inbjudna var boende i området och representanter för kommunens politiska partier. Glädjande nog var uppslutningen ifrån kommunens politiska partier mycket stor.

Politisk konsensus råder i frågan, vilket måste betecknas som oerhört ovanligt i den politiska sfären!

Carina Gustavsson ifrån Urbergsgruppen Grenna, berättade om den information hon fått genom internationella samarbeten, när det gäller produktion av sällsynta jordartsmetaller och dess konsekvenser.

Ett av exemplen handlade om det australiensiska bolaget Lynas Corporation, som bryter sällsynta jordartsmetaller i Mount Weld i västra Australien. Där krossas berggrunden och mals ner till finkornig sand och går därefter igenom två separeringsprocesser på plats, innan ”malmen” skickas till Malaysia för fortsatt separering av metallerna. 

Lynas Corporation byggde sin separeringsanläggning i Kuantan, Malaysia 2012. 2019 hade anläggningen producerat 450 000 ton giftigt och radioaktivt avfall. Folket i Malaysia har fört en framgångsrik kamp för att få stopp på verksamheten och den malaysiska regeringen har givit bolaget order att transportera bort avfallet från Malaysia. Lynas Corporation uppges nu planera för att bygga en separationsanläggning för sällsynta jordartsmetaller i Texas, USA. 

Just nu sker separering av sällsynta jordartsmetaller till största delen i Kina.

Det här är en allt annan än ”grön” eller miljövänlig verksamhet. Ifrån de platser där jordartsmetaller brutits och framställts, kommer rapporter om förgiftat grundvatten, förgiftade jordar, och människor och djur som drabbats av svåra sjukdomar och i många fall avlidit som följd.

Vatten är nödvändigt för liv på jorden. I vår del av världen har vi dessutom krav på att det ska vara rent. Vi tänker inte ens riskera att det påverkas av människan.

Vättern försörjer förutom oss i Ödeshög, även invånarna i Askersund, Gränna, Jönköping, Karlsborg, Hjo, Motala, Vadstena, Skövde, Falköping och Skara. Fler kommuner funderar på att ansluta sig. 3% av allt vatten på jorden är sötvatten. Därför måste vi värna Vätterns vatten.