Bolagiseringen av Platen var en del av planen

"Nu har detta förslag, som väl är, tagits bort från agendan. Enligt min mening enbart för att ett val är förestående" skriver insändarskribenten.

"Genom bolagisera Platen ansåg Alliansen att få loss en hel del av dessa investeringsplaner utan att behöva låna" skriver insändarskribenten.

"Genom bolagisera Platen ansåg Alliansen att få loss en hel del av dessa investeringsplaner utan att behöva låna" skriver insändarskribenten.

Foto: Arkiv MVT

Insändare2022-05-29 10:20
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I MVT 9 maj kunde man läsa att både majoritetsföreträdare och övriga är oroade för hur investeringar på 1,7 miljarder ska klaras, med de driftkostnader de medför. 

De som skulle oroas, är Platens hyresgäster, som var en del i denna investeringsplan. Genom bolagisera Platen ansåg Alliansen att få loss en hel del av dessa investeringsplaner utan att behöva låna. Den koncernbildning som föreslogs av Alliansen skulle då innebära att Platens styrelse skulle kunna ha fått begränsat inflytande över sin egen verksamhet eller ekonomi.

Lite enklare. Kommunstyrelsen skulle inrätta en bolagsstyrelse eller koncernstyrelse som utifrån kommunens ekonomi, genom kommunstyrelsebeslut, beslutar hur Platens hyresgäster ska medverka till att finansiera kommunala investeringar utöver den kommunalskatt de redan betalar.

De som kommer upp med sådana förslag borde veta hut!

Nu har detta förslag, som väl är, tagits bort från agendan. Enligt min mening enbart för att ett val är förestående.

Med ett fortsatt Alliansstyre i vår kommun kommer denna fråga åter. Med ett politiskt maktskifte i vår kommun kan alla hyresgäster i Platen känna sig säkra på att de hyror som betalas skall stanna till vad de är avsedda till. Och om någon försäljning i Platens fastighetsbestånd sker ska inte detta beslutas av någon annan än Platens styrelse. Och pengar för försäljningen ska inte slussas någon annan stans än var de hör hemma.