Äldrevården måste lära av pandemins misslyckande

"De äldre är på många sätt de som drabbats värst av pandemin" skriver insändarskribenten.
"De äldre är på många sätt de som drabbats värst av pandemin" skriver insändarskribenten.

Även om personalen inom äldrevården i Östergötland gjort heroiska insatser uppgår antalet bekräftat smittade personer med covid-19 som är 70 år eller äldre till 3 578 och antalet avlidna till 569 personer.

Insändare 23 augusti 2021 16:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Att de äldre i så stor utsträckning saknat tillgång till syrgas är en starkt bidragande orsak till att äldrevården misslyckats med att ge alla en likvärdig vård.

Nästan sju av tio svenskar, 66 procent, ger underkänt betyg till hur äldrevården fungerat under coronapandemin. Allra lägst betyg ger personer som är över 65 år, det visar en ny Sifoundersökning som vi på Mirola låtit göra.

 

De äldre är på många sätt de som drabbats värst av pandemin. Besöksförbud har hindrat dem från att träffa närstående och dödstalen har varit fruktansvärt höga. Trots heroiska insatser från personalen i äldreomsorgen har 3 578 personer som är 70 år eller äldre bekräftats smittade med covid-19 i Östergötland. Av dem har 569 personer avlidit.

I landet som helhet har över 80 000 personer över 70 år bekräftats smittade och av dem har 12 500 personer avlidit. I Östergötland bodde 75 procent av de avlidna på särskilt boende, även kallat äldreboende, eller hade hemtjänst, motsvarande andel för riket är 73 procent.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, konstaterade i, sin tillsyn av äldreomsorgen förra året, allvarliga brister vad gäller medicinsk vård och behandling av personer på särskilda boenden för äldre under pandemin. Bedömningen är att ingen av landets regioner har tagit det fulla ansvaret för att säkerställa en individuellt behovsanpassad vård och behandling.

 

Det är tydligt att vi som land misslyckats i uppdraget om att ge alla likvärdig vård. Att Östergötlands äldre inte får den vård och omsorg som de behöver är allvarligt och en fråga om både liv och värdigt åldrande. Syrgas har varit grundläggande i behandlingen av de som drabbats hårdast av covid-19, men har inte funnits tillgängligt för många äldre.

 

Nu när pandemin förhoppningsvis går mot sitt slut måste vi dra lärdomar för att undvika att göra om samma misstag i framtiden. Fortfarande saknas exempelvis både hjärtstartare och tillgång till syrgas på många äldreboenden. Vi vill därför uppmana tjänstemännen som har ansvar för äldrevården i Östergötlands kommuner att undersöka så att alla äldreboenden har tillgång till modern och tillgänglig utrustning som kan rädda liv.

Att Östergötlands äldre ska få den vård och omsorg som de behöver är självklart och en fråga om både liv och värdigt åldrande.

Ämnen du kan följa