Minnesord Karl-Gustav Örman

Karl-Gustav Örman

Minnesord 17 mars 2023 01:00

I förra veckan nåddes vi av budet, att vår vän och arbetskamrat K-G Örman gått bort.
KG var en av de ”bondpojkar” från norra delen av vår kommun, som sökte sig till staden och hamnade på brandkåren. Redan från början gav han mig ett intryck av stabilitet och framåtanda i sitt agerande. Det var ganska givet, att han skulle ges möjlighet till vidareutbildning. Han var också den förste jag erbjöd möjlighet till befälsutbildning. Han gick både brandförmans- och brandmästarutbildning i rask följd och blev brandmästare 1974. 
Utöver sin stora kompetens som insatsledare var KG även en god kamrat och duktig idrottsman. Han var orienterare och låg bakom de stora framgångar, som Motala brandkår vann vid brandkårs-SM år efter år. Det hände mer än en gång att KG kom till mig med förslag till anställning av duktiga orienterare. De kom i regel från hans egna hemtrakter norr om Motala. En del av Motala kommun, som aldrig lämnade KG:s hjärta.
Vi, hans arbetskamrater och vänner, sörjer och saknar KG som en skicklig yrkesman och god kamrat. Våra tankar går till hustrun Anne-Marie och barnen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa