Begravningsreferat vecka 15 till 18, 2021

Begravning 11 maj 2021 12:32

Begravningsgudstjänst över Ros-Mari Svensson har hållits i Lillkyrkan. Som inledning spelade organisten Gunnel Langemyr ”Himlen är oskyldigt blå” av T Gärdestad och sedan sjöngs psalm 249 gemensamt. Officiant var Jenny Lindhe Johannesson, som i griftetalet utgick från orden i 1 Petr 1: 24-25 samt 1 Kor 13. Gunnel spelade ”Du är för alltid en del utav mig” av L Holm/L Berghagen på orgel och efter Fader vår sjöng de församlade psalm 730. Som avslutning hördes ”What a wonderful world” av G D Weiss som Gunnel framförde på orgel. Avskedstagande togs i samband med gravsättningen. Gåvor skänktes till Hjärt-Lungfonden.

Begravningsgudstjänst över Karin Johansson ägde rum den 8 april i Heliga Korsets kapell, Motala. Som inledande musik spelade Thomas Lundmark ”Gammal fäbodpsalm av O Lindberg” på orgel. Psalmer som sjöngs var 251 och 190. Sture Egbert sjöng ”Där rosor aldrig dör", Trad och ”När du går över floden" av P Karlsson. Officiant Robert Birgegren utgick i sitt griftetal från Joh. 11:25. Som avslutande musik spelade Thomas ”Blott en dag av L Sandell-Berg”. Gåvor till fonder fanns.

Begravningsgudstjänst över Rolf Käller har ägt rum i Heliga Korsets kapell. Som inledningsmusik spelades "Sol, vind och vatten" av T. Gärdestad/K. Gärdestad. Solisten och organisten Annelie Eriksson framförde på sång "Kärleksvisan" av S. D. Finer samt "Himlen är oskyldigt" blå av T. Gärdestad/K. Gärdestad. Begravningsgästerna sjöng psalmerna 249 och 297. Officiant Jenny Lindhe Johannesson läste bibelord ur Psalt. 23 och 1 Kor. 13. Akten avslutades med För kärlekens skull av T. Gärdestad/K. Gärdestad. För att hedra minnet av Rolf hade gåvor skänkts till Alzheimerfonden.

Begravningsgudstjänst över Åke Karlsson har ägt rum i Ljusets kapell. Som inledning spelade Svitlana Fransander Koppången av P-E Moraeus på orgel. Km Per Björn Nyström utgick i griftetalet från Pred 3:1-2,4 och sjöng begravningsbönen. På trumpet framförde Per Kruse Amazing grace. Unisont sjöngs psalmerna Blott en dag och O, Store Gud. Vid avskedet spelades Nocturne av E Taube och som avslutning Änglamark av S-B Taube. Den avlidne hedrades med blommor från släkt, vänner grannarna på Hertig Johans gata 37an och 39an, avd Fyrhem Vätterngården samt gåvor till Cancerfonden och Vadstena Klosterkyrkas Gåvofond.

Borgerlig begravningsakt har hållits i Heliga Korsets Kapell i Motala för Gun-Britt Svensson. Som ingångsmusik spelades "Tröstevisa" av Benny Andersson. Efter inledningsorden av Christer Gustafsson sjöng Helen Sjöholm "Koppången" av Per-Erik Moraeus. Officianten läste dikten, Döden betyder ingenting av Henry Scott, och gjorde sedan en återblick av Gun-Britt Svenssons i många stycken händelserika liv. Efter överlämnandet och defilering Sjöng Malena Ernman "Min plats på jorden". Akten avslutades med "Sista Dansen" med Black Jack.

Begravningsgudstjänst över Sylvia Johansson har ägt rum i Heliga Korsets kapell. Som inledningsmusik spelades "Strövtåg i hembygden" av G. Norén / B. Dixgård. Begravningsgästerna sjöng psalmerna 256 och 190. Övrig musik som framfördes var "Ser du månen där du är ikväll" med Thomas Stenströmer. Officiant Lars-Eric Norrsäter läste bibelord ur Job. 8:21. Organisten Thomas Lundmark avslutade med "Vintersaga" av T. Ström.

 

Begravningsgudstjänst över Sonja Jonsson har ägt rum i Heliga Korsets kapell. Som inledningsmusik spelades "Tears in heaven" av E. Clapton. Begravningsgästerna sjöng psalmerna 249 och 248. Officiant Lars-Eric Norrsäter läste bibelord ur Jak. 3:18. Organisten Thomas Lundmark avslutade akten med att spela "Feather Theme" av A. Silvestri.

Begravningsgudstjänst över Gerd Axelsson har ägt rum i Godegårds kyrka. Som inledningsmusik spelades "Våren" av E. Grieg. Begravningsgästerna sjöng psalmerna 249 och 198. Solisten och organisten Malin Hellqvist framförde på sång "Så här tror jag blommornas skapare gör "av J. Leijon / A. Burman. Officiant Gunilla Markegren läste bibelord ur Matt. 28: 5-7. Akten avslutades med "Amazing grace" – Folkmelodi. Officiella blommor märktes från Godegårds SK, Vännerna i Syjuntan och Jaktlaget. För att hedra minnet av Gerd hade rikligt med gåvor skänkts till Hjärnfonden.

Begravningsgudstjänst över Eije Österholm har hållits i Heliga Korsets kapell. Som inledning spelade organisten Annelie Eriksson ”Bridge over troubled water” av P Simon på Orgel och sedan sjöng Annelie ”Där björkarna susa” av V Sund/O Merikanto. Psalm 248 sjöngs gemensamt. Officiant var Robert Birgegren, som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 103: 15-17. Psalm 289 sjöngs sedan och efter Herrens bön sjöng de församlade psalm 285. Vid avskedet spelade Annelie stilla orgelmusik och efter Välsignelsen sjöng Annelie ”Omkring tiggarn från Luossa” av D Andersson. Som avslutning hördes ”Tröstevisa” av B Andersson som Annelie framförde på orgel. Gåvor skänktes till Hjärt-Lungfonden, Barncancerfonden, Cancerfonden samt Alzheimerfonden.

Begravningsgudstjänst över Sören Karlsson var i Heliga Korsets kapell. Som inledande orgelstycke spelade Thomas Lundmark "Stad i Ljus" av Py Bäckman. Officiant var prästen Petra Regnstrand som valde bibelordet Psaltaren 73:23-26. Inspelad musik som spelades under akten var "Fattig bonddräng" A Lindgren/ G Riedel, "Jag är en främling" av E Ekberg och "Strövtåg i Hembygden" av Mando Diao. Psalmer som sjöngs var 251 och 297. Under avskedet spelade Thomas "Fattig bonddräng" A Lindgren/ G Riedel å orgel och som avslutande musik på piano framförde Thomas "Strövtåg i Hembygden" av Mando Diao. Samtliga följde Sörens kista till graven där de lade var sin ros.

 

Begravningsgudstjänst över Karin Andersson hölls den 15 april i Vadstena klosterkyrka. Som inledande och avslutande musik spelade Camilla Wellborg Käck ”Jesus remember me”. Psalmerna 45 och 190 sjöngs. Barnbarnet Greta sjöng ”En stund på jorden”  av Laleh och barnbarnet Anna läste ”Var inte rädd” sv.ps. 256. Officiant var Lars Lingius som läste följande bibelord: Ps 103, 1 Joh. 3:2, Vish. 3:1, Joh. 3:16-17, Joh. 20:29. Gåvor till fond.

 

Begravningsgudstjänst över Gunilla Andersson har hållits i Heliga Korsets kapell. Som inledning spelade organisten Annelie Eriksson ”Där björkarna susa” av O Merikanto på orgel. Psalm 249 sjöngs gemensamt. Officiant var Petra Regnstrand, som i griftetalet utgick från orden i 1 Korinterbrevet 13: 12-13. ”Jag ringer på fredag” med Sven Ingvars spelades därefter. Vid avskedet spelade Annelie ”Himlen är oskyldigt blå” av T Gärdestad på orgel och efter Fader vår sjöng de församlade psalm 297. Som avslutning hördes ”Strövtåg i hembygden” G Norén/B Dixgård som Annelie framförde på orgel. Gåvor skänktes till Hjärt-Lungfonden.

Borgerlig begravningsakt över Anne-Marie Andersson har ägt rum i Heliga Korsets kapell. Som inledningsmusik spelades "London air" / Mantovani. Under avskedet spelades "Tröstevisa"/ B. Andersson. Akten avslutades med F. Sartoris "Time to say goodbye". Borgerlig officiant var Stefan Hansson. Officiella blommor märktes från Villaägarna.

Begravningsgudstjänst över Ulla Hemberg, Vadstena har ägt rum i Slaka kyrka. Organisten Lars Åberg inledde med att spela "Air" av JS Bach. I griftetalet utgick km Margret Gårdelöv från Ps 23 och sjöng begravningsbönen. Unisont sjöngs psalmerna "Bred dina vida vingar", "Blott en dag" och "Härlig är jorden". "Där rosor aldrig dör" trad, framfördes av May Andersson. Som avslutning spelades "Tröstevisa" av B Andersson. Den avlidna hedrades med vackra blommor från släkt, vänner samt kamrater och personal på avd Duvnäs, Vasagården.

 

Begravningsgudstjänst över Paula Savolainen har ägt rum i Heliga Korsets kapell. Som inledningsmusik spelades "Nocturne" av E. Taube. Begravningsgästerna sjöng psalmerna 249 och 197. Officiant Jenny Lindhe Johannesson läste bibelord ur Ps. 23 och 1 Kor. 13. Akten avslutades med att organisten Thomas Lundmark spelade "Jag vill tacka livet" av V. Parra / A. Saijonmaa.

 

Begravningsgudstjänst över Stefan Paulsson har ägt rum i Ljusets kapell i Vadstena. Som inledningsmusik spelades ”Goliat” av Lalhe. Psalmer som framfördes av kantor Svitlana Fransander var 278, 249 och 197. Officiant Magnus Svensson läste bibelord ur ps. 23. Övrig musik som spelades var ”En stund på jorden” av Ida-Lova och som avslutning ”Staten och kapitalet” av Ebba Grön. Den avlidna hedrades med vackra blommor från släkt, vänner och arbetskamrater.

Begravningsgudstjänst över Britta Bask har hållits i Kristberg kyrka. Som inledning sjöng Martin ”Ser du månen där du är ikväll” av T Stenström, ackompanjerad av Natasha Innab på piano. Psalm 798 sjöngs gemensamt. Officiant var Theresia Österlund, som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 103. ”When the war is over” med Cold Chisel spelades och efter överlåtelse och bibelläsning sjöngs psalm 767. Efter Herrens bön spelade Natasha ”Sadness and sorrow” av T Masade på piano som avslutningsmusik. Avskedstagande togs i samband med gravsättning och sedan sjöngs psalm 297. Gåvor skänktes till Cancerfonden samt Panzini sjukhuset.

Begravningsgudstjänst över Inga Johansson har hållits i Heliga Korsets kapell. Som inledning spelade organisten Thomas Lundmark ”Gammal fäbodpsalm” av O Lindberg på orgel och sedan sjöngs ”Barnatro” gemensamt. Officiant var Mattias Ellehammer, som i griftetalet utgick från orden i Joh 14: 1-3. ”Den jag kunde vara” med Mikael Wiehe spelades och sedan sjöngs psalm 235. Efter Herrens bön sjöng de församlade psalm 297 och som avslutning hördes ”Bliv kvar hos mig” av W H Monk som Thomas framförde på orgel. Avskedstagande togs i samband med gravsättningen.

Begravningsgudstjänst över Anders Stolt har hållits i Heliga Korsets kapell. Som inledning spelade organisten Thomas Lundmark ”Koppången” av P E Moraeus på orgel och sedan sjöngs psalm 199 gemensamt. Officiant var Petra Regnstrand, som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 139: 9-12. ”Vandraren” med Nordman spelades och under avskedstagandet spelade Thomas ”Strövtåg i hembygden” av G Norén/B Dixgård. Efter Herrens bön sjöng de församlade psalm 297 och som avslutning hördes ”Star Wars Main Theme” som Thomas framförde på orgel. Gravsättning skedde efter akten. Många gåvor skänktes till Hjärt-Lungfonden.

I Tjällmo kyrka har begravningsgudstjänst över Lars Andersson, Ljusfallshammar ägt rum. Som inledning spelade Natasha Innab "Tröstevisa" av B Andersson. Km Jonas Sellgren utgick i griftetalet från Ps 103:15-17. Unisont sjöngs psalmerna "Blott en dag" och "Bred dina vida vingar". Lena Pettersson framförde sångerna "Jag har hört om en stad", rysk folksång och "Gabriellas sång" av P Bäckman och S Nilsson. Vid avskedet spelades "Time to say goodbye" av A Borcelli och  A Brigthman och som avslutning "Amazing grace". Den avlidne hedrades med vackra blommor från släkt och vänner samt gåvor till fonder.

I Orlunda kyrka har begravningsgudstjänst över Claes Ivarsson, Vadstena ägt rum. Som inledning spelade Isa Arkstedt Broberg "Bridge over troubled water" av P Simon. Km Susanne Juhlin utgick i griftetalet från Ps 73:23-26. Unisont sjöngs psalmerna "Tryggare kan ingen vara" och "Den blida vår är inne". Vid avskedstagandet spelades "Jag och min far" av Magnus Uggla och som avslutning "Tears in heaven" av Eric Clapton. Den avlidne hedrades med vackra blommor från släkt och vänner.

I Ljusets kapell har begravningsgudstjänst över Håkan Karlsson ägt rum. Inledningsvis spelade Svitlana Fransander "Air" av JS Bach. I griftetalet utgick Jacob Ottoson från svensk psalm 249:3 och sjöng begravningsbönen. Unisont sjöngs psalmerna "Blott en dag" och "Härlig är jorden". Vid avskedet spelades "Amazing grace" och som avslutning "Tröstevisa" av B Andersson. Den avlidne hedrades med vackra blommor från släkt, vänner samt vänner och personal på Duvnäs.

Begravningsgudstjänst över Inger Andersson har ägt rum i Heliga Korsets kapell. Som inledningsmusik spelades "Amazing grace" – Folkmelodi. Begravningsgästerna sjöng psalmerna 249 och 297. Övrig musik som spelades var "Stand by me" med The Drifters. Officiant Bertil Håkansson läste bibelord ur Psalt. 92:1-3.Akten avslutades med att organisten Thomas Lundmark spelade "Våren" av E. Grieg.

Begravningsgudstjänst har hållits i Heliga Korsets kapell för Tuomo Mykkänen. Officiant var Jenny Lindhe Johannesson som i sitt griftetal utgick från Ps 23 och 1 Kor 13. Organist Annelie Eriksson spelade som inledning ”Gammal fäbodpsalm” av O. Lindberg. Annelie sjöng under akten ”Himlen är oskyldigt blå” av T. Gärdestad/K. Gärdestad och ”Håll mitt hjärta” av P. Hallström/L. Andersson/B. Skifs. Tillsammans sjöngs psalmerna 201 ”En vänlig grönskas rika dräkt” och 297 ”Härlig är jorden”. Avskedstagande hölls till ”Bred dina vida vingar”, sv ps 190. Som avslutning spelades ”Våren” av E. Grieg. Tuomo Mykkänen hedrades med minnesgåvor. Officiella blommor märktes från Motala Finska Förening och Bliva Buss.

Begravningsgudstjänst har hållits i Fornåsa kyrka för syskonen Mona-Lisa Nilsson och Toivo Nilsson. Officiant var Susanne Angelöf som i sitt griftetal utgick från Ps 139. Kyrkomusiker Anne Eloff spelade som inledning ”Våren” av E. Grieg. Tillsammans sjöngs psalmerna 249 ”Blott en dag” och 197 ”Den blida vår är inne”. Som avslutning i kyrkan spelades ”Tröstevisa” av B. Andersson. Avskedstagande hölls vid graven. Blommor märktes från vännerna vid LSS Strömsborg.

Begravningsgudstjänst har hållits i Heliga Korsets kapell för Peter Janzon. Officiant var kyrkoherde Lars-Eric Norrsäter som i sitt griftetal utgick från Fil 3:20-21. Organist Thomas Lundmark spelade som inledning ”O store Gud”, sv folkmelodi. Tillsammans sjöngs psalmerna 249 ”Blott en dag” och 297 ”Härlig är jorden”. De församlade kunde lyssna till ”Jag och min far” med Magnus Uggla. Ljuständning skedde till ”Kui liekki tuulessa” med Jamppa Tuominen. Som avslutning i kapellet spelades ”Finlandia” av J. Sibelius. Avskedstagande hölls vid graven. Officiella blommor märktes från vänner och kollegor från Garnisonen. 

 

Begravningsgudstjänst över Arne Karlsson hölls I Hov kyrka den 23/4. Som inledande stycke spelade Svitlana Fransander ”Amazing grace” folkmelodi. Psalmerna 251:1,2,4 och 297 sjöngs samt 201:1,5 vid graven. Officiant var Jacob Ottosson som läste bibelorden Ps. 73:23-26, Joh. 11:25 och Ps. 23:1-4. Som avslutande musik spelades”Tröstevisa” av B. Andersson. Gåvor till fond.

Begravningsgudstjänst över Carl-Henrik ”Kalle” Schönke har ägt rum i Högby kyrka. Som inledningsmusik spelades Öppna landskap av U. Lundell. Begravningsgästerna sjöng psalmerna 248 och 297. Officiant Therése Persson läste bibelord ur Rom. 8:38-39. Akten avslutades med "How great thou art"(O store Gud sv. ps.11). Organist var Mats Ålund. För att hedra minnet av Kalle hade gåvor skänkts till fonder. Officiella blommor märktes från Kommunfullmäktige/Samhällsbyggnadsnämnden Motala, Vellinge Taxi samt SD-Motala.

Borgerlig begravningsakt har ägt rum i Heliga Korsets Kapell Motala för Kaj Tiistola. Som inledning framfördes psalmen "Blott en dag ett ögonblick i sänder", i tolkning av Freddy Wadling. Efter officiantens inledningsanförande, sjöng artisten Prince, "Purple rain". Officianten Christer Gustafsson gjorde sedan i sitt minnestal en återblick av Kaj Tiistolas liv. Vid överlämnandet tände officianten tre stycken ljus till Kajs minne samt läste en dikt. Efter defilering och avsked spelades "Strövtåg i hembygden" med Mando Diao. Akten avslutades med några slutord samt dikten Det är vackrast när det skymmer av Pär Lagerkvist. Som utgångsmusik/sång framfördes "Time to say goodbye" med Sara Brightman och Andrea Bocelli.

Borgerlig begravning har ägt rum i Heliga Korsets Kapell Motala för Berit Rismyr. Som ingångsmusik spelades "Air" av J.S. Bach. Officianten Christer Gustafsson läste efter inledningsorden dikten Psaltare och lyra av Erik Axel Karlfeldt. I sitt minnestal gjorde Christer Gustafsson en återblick av Berit Rismyrs liv. Efter överlämnandet och ytterligare diktläsning spelades Så skimrande var aldrig havet med Johan Stengård. Akten avslutades med "Våren" av Edward Grieg.

Begravningsgudstjänst över Linnéa Andersson har hållits i Heliga Korsets kapell. Som inledning spelade organisten Annelie Eriksson ”Där rosor aldrig dör” av Osborn/Miller/Osborn. Psalm 304 sjöngs gemensamt. Officiant var Lars-Eric Norrsäter, som i griftetalet utgick från orden i Hebréerbrevet 4: 10 och efter Fader vår sjöng de församlade psalm 251, verserna 1-2. Vid avskedstagande spelade Annelie stilla orgelmusik och som avslutning hördes ”Till rosorna” av W Peterson-Berger som Annelie framförde på piano. Gåvor skänktes till Cancerfonden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa