Vill stoppa trädfällning vid Varamon

Öppet brev till Kommunstyrelsen i Motala

Debatt 11 juni 2020 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Naturskyddsföreningen i Motala vill påkalla Motala Kommunstyrelse om uppmärksamhet på en planerad trädfällning i norra Varamon som skulle innebära stor skada i den oexploaterade strandnaturen. 


Det aktuella området i Varamon är sträckningen Rödbäcken och utefter den gamla strandvallen mot det tidigare Luxors fritidsområde nedanför Midsommarvägen. Här, finner vi ett stort antal tallar och nästan alla björkar markerade att fällas. Enligt kommunens hemsida anges att det är ganska många tallar som är sjuka och döda. Man påstår att det efter en besiktning visar att flera träd står för nära varandra och att några är döda eller har drabbats av röta. Man säger sig ha funnit ett stort antal träd som bär på svampsmitta och att många träd skadats av åverkan från människor. Vår bedömning är att många av tallarna är 150-200 år, där en tall som lutar 45 grader och bör tas ner av säkerhetsskäl. Resten kan och bör stå kvar. Det finns ingen anledning att gallra i detta område. Om det vore så skulle ju kommunen lika gärna ta ner vartenda träd för att vara på den säkra sidan. Vi anser att alla träd och inte enbart marklovspliktiga träd måste få stå kvar orörda.

 

Vidare noterar vi att kommunen märkt ut fastighetsgränser och stigar upp mot Varamovägen och Nyckelpigespåret. Vi förutsätter att detta inte utgör förberedande åtgärder för andra åtgärder, till exempel gångväg på strandvallen. Området får inte betraktas som en park i staden. Här vill vi uppmärksamma att om kommunen ska utföra en åtgärd som riskerar att väsentligt ändra på naturmiljön, måste kommunen först samråda med Länsstyrelsen enligt så kallat 12:6 samråd enligt miljöbalken. Detta gäller ju även åtgärder i områden som inte är skyddade. Hela det aktuella området omfattar riksintresset för turism och rörligt friluftsliv. Området ligger även inom en oexploaterad del, inom tätorten och inom Vätterns strandområde.

Varamon med naturmiljön är unik och värdefull på många sätt och de flesta Motalabor, både inom och utanför tätorten, har ett förhållande till Varamon. Åtgärder som rubbar miljön och den biologiska mångfalden riskerar att förstöra det som gör området attraktivt. Man skjuter inte den gås som lägger det gyllene ägget. Dessa planerade trädgallringar kan inte hanteras enbart av kommunala tjänstemän. Vi uppmanar Kommunstyrelsen i Motala att omgående stoppa planerade åtgärder och undersöka vad som gått snett samt inleda de samråd som gäller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen. Vi vill uppmana ansvariga tjänstemän att i fortsättningen arbeta mer transparent i dessa frågor som onekligen är av stor vikt för alla Motalas medborgare.

Ämnen du kan följa