Vi vet att det är landsbygden som bygger Sverige

Stäng inte landsbygden!

"Centerpartiet vill att det ska bli mycket lättare att leva och bo utanför tätorterna" skriver representanter från Centerpartiet.

"Centerpartiet vill att det ska bli mycket lättare att leva och bo utanför tätorterna" skriver representanter från Centerpartiet.

Foto: Magnus Andersson

Debatt2022-04-24 15:15
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kriget i Ukraina innebär ett ofattbart lidande för befolkningen. Det har också satt fingret på hur utsatta även vi i Sverige är. Priserna på drivmedel, spannmål och gödning, som redan innan kriget var skyhöga, har nu nått nivåer som ingen trodde var möjliga. Många som lever av det jorden ger funderar nu på att lägga ner eller minska sin produktion. Det gäller både jordbruk, mjölk-, ägg- och köttproduktion och trädgårdsnäringen. Det är därför som Centerpartiet sätter press på regeringen att leverera ett nödpaket på totalt 4,6 miljarder kronor, som hjälper svenska bönder att möta det akuta läget. För utan mat kan man inte leva och Sverige måste öka sin självförsörjningsgrad, inte tvärtom. 

Men landsbygden består inte bara av jordbruk och djurhållning. Centerpartiet vill att det ska bli mycket lättare att leva och bo utanför tätorterna. Centerpartiet är landsbygdspartiet. Decentralisering är en del av centersjälen. För Motalas del innebär det att allt inte ska centreras till Motalas och Borensbergs centrum; hela kommunen ska leva. Företagande och boende på landet ska främjas och då behöver bland annat pendlingsmöjligheter utvecklas och bli smartare. Därför driver vi bland annat på för tågstopp i Godegård men även för fler cykelvägar och pendlarparkeringar. Centerpartiet i Motala vill peka ut tätorter på landsbygden som blir nav och får en långsiktig utvecklingsplan.

Tillgång till bredband är avgörande för att det ska vara möjligt att bo både på landsbygd och i stad och bredbandsutbyggnaden är därför starkt prioriterad för Centerpartiet. Nu har det arbetet äntligen kommit igång.

Dricksvatten av god kvalitet är en mänsklig rättighet och ska finnas i hela kommunen. Vätterns vatten måste värnas. Motala måste tillsammans med övriga kommuner runt sjön se till att skyddet för Vättern stärks. Idag tar ett antal kommuner sitt dricksvatten från Vättern, men det kan snart bli många fler. Inte minst om havsnivån stiger och Mälarens vatten inte längre går att dricka. Då kan Vättern plötsligt komma att bli dricksvattenreserv för stora delar av Mälardalen, inklusive Stockholm. Vi accepterar ingen gruvdrift eller militär aktivitet kan påverka Vättern.

Centerpartiet i Motala vill att mer närodlad och klimatvänlig mat serveras inom förskola, skola och äldreomsorg. Dels erbjuds då barn och äldre mat av hög kvalitet och vi gynnar också det lokala näringslivet. Nu finns en alldeles färsk måltidspolicy på plats som syftar till mer närodlat i kommunens verksamheter, tack vare Centerpartiets arbete.

Dialogen med bygderåd och andra grupper på landsbygden är avgörande för att hamna rätt när det gäller vilka åtgärder som behövs. Det kan handla om lokala frågor eller mer allmänna, som till exempel stöd till vägsamfälligheter, något som vi centerpartister vill stärka.

Vi anser inte att god jordbruksmark ska bebyggas. Däremot beklagar vi att Moderaterna och Kristdemokraterna i riksdagen tillsammans med V och SD stoppat förslagen om lindringar i strandskyddet. Att göra det enklare för människor som bor på landsbygden att bygga sitt hus nära en sjö eller ett vattendrag har länge varit en viktig fråga för oss i Centerpartiet. Det handlar om rättvisa för vanliga människor och företag att kunna utvecklas och bygga på landsbygden - den rättighet man idag tar för givet i stan.

Centerpartiet vet att det är landsbygden som bygger Sverige. Och vi kommer fortsätta kämpa för landsbygdens bästa. Vi ser fram emot den dag då fler partier inte bara pratar om hur viktig landsbygden är - utan också visar det i handling.